Pennor, toapapper, privata samtal och privat surfande. Vanliga sätt för anställda att tillskansa sig lite extra på jobbets bekostnad. Men vid pengar går en solklar gräns – tar du det från jobbet riskerar du avsked direkt.

Toapapper, privata telefonsamtal, pennor eller googlande? Att ta minsta pryl från jobbet kan bli lika med avsked. Men gråzonen kring vad som är okej att göra på arbetstid är desto vidare.

På Centralstationen i Stockholm är det lunchrusning. Byggarbetare i neongula kläder går sida vid sida med kostymklädda män och kvinnor. Alla är på väg någonstans.

Få vill svara på frågan om vad de anser är tillåtet att göra på arbetstid eller hur de ser på en anställd som tar med sig till exempel ett anteckningsblock hem.
– Jag tror inte att man mår bra av att ta något från arbetsplatsen. Och det finns raster att uträtta ärenden och ringa samtal på, säger Anna Rehnström som arbetar med utbildningsfrågor.

Ronnie Viklund, som väntar på lunchsällskap, säger att det kan finnas tillfällen då det är okej att ”stjäla” tid från arbetet.
– Om man får distans till en arbetsuppgift kan det till exempel lösa ett problem eller leda till ett mer effektivt arbete. Därför tycker jag att det är okej att googla privat en stund om det behövs.

Tomas Devenyi, säkerhetsinformatör på SSF Stöldskyddsföreningen, menar att mörkertalet för tidssvinn eller snatteri på jobbet är stort.
– Gränsen för vad som är okej har blivit mer luddig då många företag i dag är representerade i sociala medier. Är den anställde inne på Facebook är det svårt att avgöra om det är för privat bruk eller om det är jobbrelaterat.

Han efterfrågar förbättrade säkerhetspolicys från arbetsgivare med tydliga regler om vad de anställda får göra på jobbet eller ta med sig därifrån.
– Det räcker med att skriva ned generella formuleringar på ett A4, säger han.

GeijercitatAtt stjäla från jobbet är grund för avsked eller uppsägning. Under årens lopp har Arbetsdomstolen drivit flera fall som lett till uppsägning. Fallen utreds enligt flera kriterier; form av misskötsel, hur länge personen varit anställd, vilken anställning hen har eller om det är en förtroendeställning.

Per Geijer, säkerhetschef på Svensk Handel, menar i likhet med många andra att det är nolltolerans som gäller.
– I den bästa av världar går man till sin chef och frågar om det är okej att kopiera tio inbjudningar till sonens kalas. Problemet är bara att alla inte kan börja kopiera eller ta med sig saker hem från jobbet. Ju mindre undantag desto bättre.

Svensk Handel kan inte peka ut de vanligaste stöldgodsen på arbetsplatsen men Per Geijer säger att det alltid är kontanter som är mest lukrativt.
– Arbetsgivaren måste våga säga ifrån. Många vågar inte ens ta upp ämnet för att de är oroliga för att visa misstro mot sina anställda.

Dan Holke, chefsjurist på LO-TCO Rättsskydd, är av samma åsikt.
– Oavsett värde ligger stöld till grund för avsked. Är det klart att medlemmen har gjort sig skyldig till brott blir det inget fall för oss. Varje år driver vi en handfull ärenden men jag känner inte till att privat surfande ännu blivit ett fall, säger han.

Linda Flood

 

Stölder för miljarder

Branschorganisationen Svensk Handel räknar med att det stjäls för sex miljarder kronor varje år i butiker i hela landet. Av dessa står butiksanställda för 1,6 miljarder kronor. Det utgör cirka 26 procent av stölderna. Svensk Handel vill att beloppet för vad som ska kallas stöld ska sänkas. I dag kan du snatta för 999 kronor innan du begår stöld.

 

Två kända fall

Tog några tior

En anställd på Posten plockade med sig några tior ur kassan när hon gick för dagen. Hon åkte fast och blev avskedad direkt. Hon hade redovisningsansvaret för dagskassan och hennes förseelse ansågs mycket allvarlig.

Tog hem choklad

En vakt på Marabou tog med sig en öppnad konfektpåse plus en öppnad chokladask hem. Inne på Marabou fick man äta hur mycket godis man ville, men man fick inte ta med sig något. Vakten upp-täcktes och blev avskedad. Han var satt att vakta att allt gick rätt till och därför ansåg Arbetsdomstolen att det var rätt att avskeda honom.

 

Psykologen: ”Kleptomaner vill dämpa ångesten”

Personer som lider av kleptomani tar saker från arbetsplatsen för att dämpa ångest. Andra kan känna sig missgynnade av en dålig chef eller arbetsmiljön, förklarar Gunborg Palme, psykolog och psykoterapeut.

Gunborg Palme

På de flesta arbetsplatser finns historier om saker som försvinner spårlöst. Det kan vara bestick eller diskmedel. Kanske skrattas det åt det inträffade, men personerna bakom stölderna är i många fall behov av hjälp.

– De som lider av kleptomani är inte intresserade av själva saken utan av det känslosamma påslaget som dämpar deras ångest. För friska människor skulle stölden leda till ångest medan kleptomaner dämpar en större ångest med stöld, säger Gunborg Palme och berättar att personer som lider av kleptomani kan få hjälp av en psykoterapeut.

– Ren stöld kan förekomma då människor känner att klyftorna ökar, att chefen kör en dyr bil men att de anställda aldrig får något extra för slit. Jag tror tyvärr att problemet växer. Idag finns saker tillgängliga överallt och det är lättare att komma över dem, fortsätter hon.