72 procent av socialsekreterarna har övervägt att byta jobb, visar en undersökning som Novus gjort på uppdrag från Akademikerförbundet SSR.

Det som skulle få dem att stanna kvar i yrket är framför allt högre lön, men också bättre arbetsvillkor och möjlighet att ägna mer tid åt klienterna.

Varannan socialsekreterare ger inte sin arbetsplats godkänt vad gäller kvalitet och rättssäkerhet, och var tredje anser inte att den lever upp till socialtjänstlagens intentioner. De allra flesta, mer än fyra av fem svarande, bedömer sin arbetsbörda som stor eller mycket stor.

Att det är hög personalomsättning vittnar undersökningen också om. Sju av tio anser att deras arbetsplats har stor personalomsättning, och flera kommenterar:

”På 6 mån 3 som slutat ‐ inga som kommit på de lediga tjänsterna.”

”Slutat räkna [nyanställda] eftersom omsättningen är så stor.”

Samtliga socialsekreterare som är medlemmar i Akademikerförbundet SSR – 70 procent av socialsekreterarkåren – har tillfrågats i undersökningen. 56 procent svarade.