Olycksplatsen i Hjorthagen. En 40 ton tung vägg rasade över en skylift. där en person arbetade. Smällen fick hela skyliften att ramla ned över två personer på marken. Foto: Jessica Gow

Temporära balkarna gav vika. Det var därför två byggarbetare dödades av ett fallande byggelement i Hjorthagen i höstas, enligt Fortum Värmes egen utredning.

Exakt tre månader har gått sedan två byggarbetare omkom i olyckan vid bygget av Värtaverken i Hjorthagen. Nu är den interna utredning som byggherren Fortum värme gjort av olyckan färdig.

Den visar att olyckan skedde när den första av 84 moduler med tubslingor skulle sättas upp runt värmekraftverkets nya panna. De temporära balkarna som skulle hålla upp modulerna gav vika och modulen föll till marken och dödade de två byggnadsarbetarna som befann sig i en skylift under modulen.

En tredje person som befann sig på marken blev allvarligt skadad, och är fortfarande kvar på sjukhus.

– Prognosen är god, han har gjort positiva framsteg och bedömningen är att han kommer att bli återställd, säger Mikael Forslund, vd för Andritz Sverige, som är det företag som ansvarar för monteringen av pannan, i ett pressmeddelande.

Varför balkarna gav vika ger utredningen dock inget svar på.

– Vi har nu vår bild av vad som hände, men innan polisutredningen är klar och det finns en samlad bild från alla utredningar och förhör kan man inte slutgiltigt och definitivt avgöra de bakomliggande orsakerna till hur det kunde hända, säger Ulf Wikström, hållbarhetschef på Fortum Värme i ett pressmeddelande.

Han framhåller att Fortum Värme genomfört förbättringar efter olyckan, bland annat vad gäller uppföljningen av underentreprenörernas arbetsmiljöarbete.

Även underentreprenören Andritz har genomfört ett antal åtgärder för att olyckan inte ska upprepas.

– Installationsprocessen för moduler har gåtts igenom med ny projektering av temporära balkar och provlyft. Vidare har alla moment i monteringen repeterats och tränats och hela säkerhetsorganisationen gåtts igenom med såväl interna som externa experter, säger Mikael Forslund.