2013 slog bland andra Arbetet larm om att varannan kvinna som går i pension får garantipension, ett slags grundskydd för dem som haft små eller inga inkomster under livet.

Bland kvinnor som tidigare varit medlemmar i Kommunal är det hela sju av tio, visar en undersökning som Kommunal presenterar i dag, tisdag, tillsammans med Svenska kommunalpensionärernas förbund (SKPF).

Sett till hela riket får de som är 65 år eller äldre 15 400 kronor före skatt i total pension, det vill säga allmän pension, tjänstepension och privat pensionssparande tillsammans. För kommunalpensionärer är den summan 12 200.

Men den största skiljelinjen går inte mellan kommunalt anställda och övriga – utan mellan män och kvinnor. De manliga kommunalpensionärerna har i snitt 15 400 i total pension, de kvinnliga 11 500 – en skillnad på 3 900 kronor. Ser man till hela riket är den totala pensionen för en man 18 900 kronor i genomsnitt. För en kvinna är den 12 500, alltså 6 400 kronor mindre.

Annelie Nordström– Pensionen reflekterar ett ojämställt arbetsliv och ett ojämställt familjeliv, säger Kommunals ordförande Annelie Nordström. Våra kvinnor får inte jobba heltid – eller orkar inte, då jobbet är tungt och de tar huvudansvaret för barnen.

Den generation kvinnor som började arbeta på 1960-talet och 1970-talet, innan barnomsorgen var utbyggd, har haft små möjligheter att arbeta heltid hela livet. I de intervjuer som kompletterar undersökningen berättar de kvinnliga kommunalpensionärerna att de inte skulle klara sig på bara sin egen pension.

– Kvinnor med enbart garantipension har inte råd att skilja sig, säger Annelie Nordström.

Garantipension jämnar i och för sig ut skillnader i pension mellan könen. Det tråkiga är att så många alls behöver den, säger rapportens författare Annakarin Wall.

En effekt av att allt fler får garantipension, helt eller delvis, är att arbete lönar sig allt mindre i pensionshänseende. Snittpensionen för en kvinnlig kommunalpensionärer i åldern 65–69 år är 12 050 kronor, enligt undersökningen.

hakansvardman– Efter skatt, och när bostadstillägg räknas med, ger det bara 440 kronor mer i månaden än om kommunalaren hade varit hemma hela livet, säger Håkan Svärdman, välfärdsanalytiker vid Folksam. Det är hela bonusen för att du jobbar.

I takt med att den allmänna pensionen sjunker, räknat som andel av lönen före pensioneringen, blir tjänstepensionen allt viktigare. 90 procent av de anställda i Sverige har tjänstepension, som regleras i kollektivavtal. För kommunalpensionärerna i undersökningen är det över 97 procent. I snitt får kvinnorna 2 100 kronor i månaden i tjänstepension, männen 2 900.

Men i framtiden får många klara sig utan tjänstepensionen, befarar Annelie Nordström. Det är ett resultat av Alliansregeringens valfrihetsreformer.

– Bland de många företag som erbjuder hemtjänst i Stockholm har 40 procent inte kollektivavtal. Det kommer att resultera i fler fattiga pensionärer, som samhället måste ta hand om.

För att förbättra pensionerna kräver Kommunal och SKPF rätt till heltidsanställning, något som Annelie Nordström förväntar sig att den nya, rödgröna majoriteten i Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) skriver in i kollektivavtalen. Kvinnodominerade yrken måste uppvärderas, och föräldraledigheten fördelas jämnare mellan män och kvinnor (även om Kommunals krav stannar vid en tredelad föräldraförsäkring).

Därtill anser Kommunal och SKPF att den avgift som avsätts till den allmänna pensionen – 18,5 procent av lönen – måste höjas. Sedan pensionssystemet konstruerades har svenskarna kommit att leva allt längre, och behöva pension under en allt längre tid. Därför har systemet försvagats.

WEB_INRIKES– Att höja avgiften är en bra idé, kommenterar Anna Hedborg, socialdemokratisk företrädare i det arbete som ledde fram till pensionsreformen på 1990-talet. Men det måste ske i små steg. Pensionsavgifterna tas ju ur löneutrymmet.

Men Anna Hedborg, som leder den statliga delegationen för jämställdhet i arbetslivet, anser att de viktigaste förändringarna inte kan göras inom pensionssystemet, utan i arbetslivet.

– Det är i arbetslivet man skaffar pension. Och arbetslivet är ojämställt. Det är roten till problemet.

 

Läs också: