Här över Göta älv ska det bli en linbana, och området nedanför, Frihamnen, ska bli en attraktiv del av centrala Göteborg, hoppas Lena Andersson, vd för kommunala bolaget Älvstranden Utveckling. Foto: Adam Ihse

I Frihamnen i Göteborg ska det byggas billiga lägenheter. Men subventioner är det inte tal om.
– Vi ska nå visionen, men sättet att nå dit ska aktörerna själva komma fram till, säger Lena Andersson, vd för Älvstranden utveckling AB.

Göteborg blir, som andra svenska städer, allt mer segregerad. I ett försök att stoppa utvecklingen antog kommunfullmäktige 2012 Vision Älvstaden. Stora centrala områden exploateras och området ska bli innovativt, är det tänkt. Boendet ska bli socialt blandat, konst och kultur ska få plats och ekologin ska stå i fokus.

– Vi har något attraktivt som väldigt många vill ha, och vi kan utnyttja det, säger Lena Andersson.
Frihamnen är en del av Älvstaden, som till stor del ligger på Hisingen, men också på innerstadens strandremsa mot Göta älv.

Enligt kommunallagen får inte marken säljas billigare till dem som bygger billiga lägenheter. Däremot ska de som lägger anbud fundera ut egna modeller för hur det hela ska finansieras. Att ta pengar från försäljning av bostadsrätter kan vara ett sätt.

– Då blir det svårare för dem att slingra sig sedan, säger Lena Andersson.

Intresset har varit stort. I det första skedet ska 1 500 lägenheter byggas i Frihamnen, som just nu inte är mycket mer än asfalt och skrotupplag.

500 lägenheter ska få låg hyra, hälften ska kosta 1 000 kronor kvadratmeter och år, hälften 1 400 kronor. Det ska jämföras med 1 850 kronor som är det marknadsanpassade priset för de nyligen färdigställda lägenheterna i närliggande Kvillebäcken.

Den nivån är dyr också för medel­klassen, vilket leder till låsningar i samhället, enligt Lena Andersson.

I Frihamnen finns en liten sandstrand och en bastu som ser ut som en fågelholk ute i Göta älv. Där ska också byggas ett konstgjort bad, i väntan på att älvens vatten blir badbart.

Viktigt är att hela området snabbt ska bli attraktivt, genom att områdena mellan byggplatserna blir ”tillåtande oaser”, säger Lena Andersson.

I området intill, Ringön, ska det också byggas så småningom. Fram till dess köper kommunen upp lediga byggnader och hyr ut till låga priser. På så sätt blir Ringön en fristad för företag på väg upp, eller konstnärer och andra innovatörer.

Området Eriksberg, också det på Hisingen, manar till eftertanke. För att bo där krävs gott om pengar. Arbete med social hållbarhet krävs – annars riskerar områdena att bli allt för ensidiga och känsliga för samhällsförändringar, anser hon.

– Folk efterfrågar inte segregerade områden, man vill ha en mix. Annars får vi supersegregerade områden som Hammarby sjöstad i Stockholm.

De första spadtagen till bostäderna i Frihamnen förväntas tas om två år.

Fortfarande är det oklart hur tilldelningen av dessa billigare lägenheter ska ske.

– Det måste bli någon form av behovsprövning, säger Lena Andersson.

Charlotta Kåks Röshammar

 

Billigare hyror

6 300 kronor blir månadshyran för en trea på 75 kvadratmeter. Det är målet för en fjärdedel av hyreslägenheterna i Frihamnen.

Då är årshyran 1 000 kronor per kvadratmeter. Den marknadsmässiga nivån ligger på 11 600 kronor för typtrean (årshyran 1 850 kronor kvadratmetern).