Det var ett 40 tons byggelement som rasade och dödade två personer på byggarbetsplatsen i Hjorthagen, Stockholm. Foto: Fanni Olin Dahl

 

Elektrikerförbundet har i dag polisanmält Fortum Värme för arbetsmiljöbrott. Företaget har äventyrat liv och hälsa för de anställda på bygget av Värtaverken, anser facket.

Det var i höstas, efter en uppmärksammad dödsolycka på byggarbetsplatsen i Hjorthagen i Stockholm, som säkerhetsbristerna för elektriker och andra som jobbade i tunnlar under jorden upptäcktes.

Det saknades delvis nödbelysning och skyltar, vilket gjorde det omöjligt att utrymma tunnlarna vid en nödsituation. Elektrikernas regionala skyddsombud Petter Johansson stoppade arbetet efter en skyddsrond den 13 november och underjordsarbetet förbjöds sedan av Arbetsmiljöverket tills bristerna var avhjälpta.

Men det hade inte behövt gå så långt. Fortum Värme kände till bristerna från tidigare säkerhetsinspektioner och borde ha åtgärdat dem omedelbart, anser Elektrikerförbundet som i dag polisanmält företaget för arbetsmiljöbrott.

petterjohanssonelektrikerSO– Företaget har medvetet struntat i farorna och i att åtgärda riskerna i den miljö som Arbetsmiljöverket bedömde som livsfarlig, inte bara för våra medlemmar utan också för andra yrkesgrupper, säger Petter Johansson.

Han misstänker att företaget låtit vinstintresset går före de anställdas säkerhet när arbetet har fått fortgå trots att säkerhetsbristerna varit kända.

– Fortum har systematiskt och medvetet tänjt på de arbetsmiljöregler som finns och det är extremt allvarligt, säger han.

När Petter Johansson besökte arbetsplatsen för att genomföra skyddsronden släpptes han dessutom inte ens in vid första försöket. Därför lämnar facket i dag också in en förhandlingsframställan om hindrande av skyddsombud till företaget.

– Vi polisanmäler och gör det här helt enkelt för att vi hoppas att våra medlemmar och andra arbetstagare ska få komma hem från jobbet med livet i behåll, och då kan företag inte få hålla på så här.

Ulf Wikström, hållbarhetschef på Fortum Värme, hade ännu inte tagit del av polisanmälan när Arbetet talade med honom. Han ville därför avvakta med att kommentera anmälan.