Martin Klepke webbledartopp

Nej, demokratiminister Alice Bah Kuhnke, svenskarna behöver inte mer kunskap om islam.

Däremot behöver både polis och politiker betydligt större kunskaper om vad som triggar i gång rasism och vilka det är som hotar människors rätt till en egen livsuppfattning.

Som ett led i arbetet mot islamofobi har demokratiminister Alice Bah Kuhnke utlovat större satsningar på att öka svenskarnas kunskaper om islam.

Syftet må vara gott, och det torde stå klart hur Bah Kuhnke tänker. Om islamofobin beror på okunskap så låt oss då öka folks kunskaper.

Men det är inte brist på kunnande som döljs bakom den senaste tidens attentat.

Enligt fler undersökningar har svenskarnas generella inställning till muslimer tvärtom blivit alltmer positiv.

Och det är utan tvekan svenskarnas kunskaper om demokrati och varje människas lika värde som skapat denna positiva utveckling, inte kunskap om någon speciell religion.

Naturligtvis måste alla unga få allmänna grundkunskaper i en mängd samhällsfrågor under skolgången.

För att förstå vår värld måste faktorer som religion, politik, ekonomi, kön, klass och makt rymmas i undervisningen.

Det är viktigt för att varje individ på egen hand ska kunna ta personlig ställning i såväl politiska som andra samhälleliga livsåskådningsfrågor.

Men varför bryta ut just religionen islam ur den världsomspännande kontexten? Varför i så fall inte ge mer information även om buddhism? Eller om judendom, eller om Knutbysekten?

Och borde vi inte i så fall också lära ut mer om ateism i våra skolor? Ateism brukar ju sällan ens nämnas när politiker försvarar religionsfriheten.

Syftet med all undervisning måste vara att ge eleverna baskunskaper för att på egen hand kunna välja att gå vidare i, eller med samma självklara rätt välja att ta avstånd ifrån, såväl politiska som religiösa inriktningar.

Samhället ska tillhandahålla verktygen för detta, men utan att skriva någon på näsan  någonting annat än de demokratiska grundprinciperna: att respektera andra människors val och alla människors lika värde.

Det vi behöver mer kunskap om är hur vi ska möta hoten från dem som trots all samlad kunskap inte respekterar demokratin, som hotar yttrandefriheten, som vill avskaffa religionsfriheten och föraktar friheten att ta politisk ställning.

Den utveckling vi ser i Sverige i dag handlar alltså inte alls om brist på kunskap om en viss religion.

Men polisen, politikerna och samhällsvetarna bör få mer kunskap om hur angreppen på demokratin ska stoppas.

Här finns mycket att göra för Alice Bah Kuhnke.