Förra året ökade antalet förtroendevalda i tjänstemannafacket Unionen. Det är ett trendbrott efter flera år av minskat antal förtroendevalda.

Unionen har nu 34 278 på fackliga förtroendeposter. Förra året ökade antalet med nästan 1 000 personer.

– Arbetet de förtroendevalda gör på arbetsplatserna är helt avgörande för att medlemmarna ska kunna påverka och för att förbättra arbetsvillkoren. Det är fantastiskt inspirerande att intresset för fackligt engagemang ökar och det stärker också den svenska partsmodellen, säger Unionens ordförande Cecilia Fahlberg i ett pressmeddelande.

Det är framför allt arbetsmiljöombuden som ökat och deras antal har gått upp sedan 2010. Det är i dag 7 355, vilket innebär att det ökat med mer än en tredjedel sedan 2010.

Unionens egna siffror visar dessutom att facket har 3 006 klubbar och att 61 procent av medlemmarna finns på arbetsplatser där det finns fackliga företrädare.

Tidigare i år berättade Unionen dessutom att man har fler än 600 000 medlemmar och att förbundet fick 32 000 fler medlemmar 2014.