Tusen sjukskrivna utförsäkras varje månad trots att Sverige har en rödgrön regering. Decemberöverenskommelsen kan hjälpa regeringen att stoppa utförsäkringarna – men det är oklart hur den ska tolkas.

I sin budgetproposition i höstas aviserade regeringen att den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen ska avskaffas, som ett första steg mot en humanare sjukförsäkring. Reformen bedömdes kosta 400 miljoner kronor om året när den är fullt genomförd.

Under hösten arbetade socialdepartementet fram en promemoria om hur reformen ska se ut i detalj. Arbetet stannade dock av när budgetpropositionen föll i riksdagen, och allianspartierna och SD i stället röstade igenom Alliansens budget.

Men så kom decemberöverenskommelsen, där regeringspartierna och allianspartierna lovar varandra att ”en minoritetsregering ska kunna få igenom sin budget”. Överenskommelsen kan tolkas så att allianspartierna inte får rösta ner ett förslag från regeringen om att avskaffa den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen, eftersom en sådan reform som utan tvekan har anknytning till statsbudgeten.

En socialdemokratisk källa i riksdagen säger till Arbetet att det är oklart hur decemberöverenskommelsen ska tolkas i det här fallet. S-riksdagsledamöterna i riksdagens socialförsäkringsutskott vet just nu inte vad som ska hända.

– Det är ett nytt läge för oss alla, säger Sanna Fransson, politiskt sakkunnig hos socialförsäkringsminister Annika Strandhäll. Vi ser just nu över våra möjligheter att gå vidare med reformen.

Sanna Fransson kan inte säga om ett eventuellt förslag om tidsgränsen i så fall ska ingå i den ekonomiska vårpropositionen, eller läggas fram i något annat sammanhang.

Lars-Arne Staxäng (M), ledamot i riksdagens socialförsäkringsutskott, ser det som uteslutet att ett beslut om slopad bortre tidsgräns skulle gå igenom riksdagen under 2015.

– För 2015 gäller Alliansens budget, och i den finns inget borttagande av tidsgränsen. Regeringen får i så fall återkomma i budgetpropositionen för 2016.

Läget kompliceras av att allianspartierna och SD i början av december drev fram ett uttryckligt beslut i riksdagen om att tidsgränserna i sjukförsäkringen ska behållas.

Trots detta är regeringens ambition fortfarande att se över tidsgränserna i sjukförsäkringen, och att avskaffa den bortre tidsgränsen, säger Sanna Fransson.

– Den har inte haft avsedd effekt. I stället innebär den att sjuka människor pressas ekonomiskt, och att Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen tvingas till onödigt jobb i stället för stöd åt de sjuka.

Många medlemmar som riskerar att utförsäkras hör av sig till LO och undrar när tidsgränsen ska avskaffas, berättar Kjell Rautio, välfärdsutredare vid LO.

– Vi upplever ett starkt tryck, frågan är oerhört viktig.

– En del har varit utförsäkrade tidigare och riskerar att bli utförsäkrade en andra gång. Senare i år kan ett antal långvarigt sjuka bli utförsäkrade för tredje gången. Det gör frågan än mer angelägen, säger Kjell Rautio.

Åren 2016–2018 beräknas mellan 1 100 och 1 300 sjukskrivna bli utförsäkrade varje månad.