Foto: Leif R Jansson

LO:s chefsekonom Ola Pettersson verkar ha träffat mest rätt av alla vad gäller Sveriges ekonomi under 2014. Tillsammans med sina kolleger hade han mest rätt om både jobben och tillväxten.

– Det känns väldigt bra, säger Ola Pettersson. 

För ett år sedan presenterade de åtta LO-ekonomerna dystra prognoser för 2014. Men spåkulan han satt på visade sig ha rätt. Året har inte visat på den återhämtning som andra bedömare hade förutsett. LO-ekonomerna var ensamma om att ett år i förväg lyckas träffa mitt i prick med sin bedömning av arbetslösheten. Det visar en genomgång som Dagens Industri har gjort.

Årets arbetslöshet landar på 7,9 eller 8 procent, vilket ligger exakt i linje med vad Ola Pettersson och hans kolleger förutspådde för ett år sedan. Både regeringen och storbankerna spådde en sjunkande arbetslöshet på ner mot 7,7 procent.

– Det här bevisar att vi vet ad vi håller på med och det ger ett bra underlag till LO-ledningen och förbunden, säger Ola Pettersson.

Men det är inte bara arbetslösheten som LO har förutspått bäst. Det gäller även BNP-tillväxten som i år sannolikt landar på strax över eller strax under 2 procent.

LO och den internationella organisationen OECD låg lägst med sina prognoser om 2,3 procents tillväxt. Handelsbanken och Swedbank var betydligt mer optimistiska och spådde drygt 3 procents tillväxt.

Även för nästa år spår LO-ekonomerna en dystrare prognos än sina konkurrenter. Arbetslösheten tror LO sjunker till 7,7 procent medan BNP hamnar på 2,1 procent.

– Vi lade fram prognosen innan vi visste om det skulle bli ett extraval eller inte. Men det spelar varken till eller från, konstaterar Ola Pettersson.