Det kommer förmodligen att dröja innan målet om den makedonska chauffören med falska papper tas upp i hovrätten för Nedre Norrland. Polisen, åklagaren och därmed hovrätten har inte mannens adress.

– Tyvärr är det så att han befinner sig någonstans utomlands på okänd adress, säger Stefan Bäckström, domstolssekreterare på hovrätten.

Rätten kan i och för sig besluta att pröva målet utan att chauffören är med. Det kan räcka med bandinspelningarna från tingsrätten.

– Men normalt sett måste vi åtminstone delge honom en kallelse så att han har en möjlighet att komma hit. Och det kan ta sin lilla tid, förklarar Stefan Bäckström.

I sista hand kan rätten ta till en kungörelsedelgivning – det vill säga annonsera i tidningen.

Normalt tar det högst ett halvår för hovrätten att avgöra ett mål. I det här fallet kan det dröja längre. Däremot tror inte Stefan Bäckström att det blir några förseningar på grund av att 130 privatpersoner, säkert främst lastbilschaufförer, har överklagat domen.

Det är ingen vild gissning att hovrätten kommer fram till är ingen av dem är part i målet, efter en prövning av tre domare. Då återstår till slut bara överklagandet från kammaråklagare Christina Edlund Nilsson.

Chauffören visade upp falska bulgariska papper – pass, körkort och id-kort – när han stoppades i en poliskontroll söder om Sundsvall. Tingsrätten kom fram till att han själv kan trott ha trott att papperen var äkta.

Åklagaren överklagar domen på den punkten. Hon anser att mannen lämnat så vaga uppgifter att de inte går att kontrollera. Därmed har domstolen lämpat över en orimlig bevisbörda på åklagaren.

Thomas Morell, regionchef på Sveriges Åkeriföretag i Skaraborg, tycker att det är viktigt att målet verkligen prövas i hovrätten.

– Alla måste vara lika inför lagen. Det är en viktig rättsprincip. Ingen blir lycklig av att någon annan blir straffad, men det handlar inte om det. Det handlar om att det finns en straffskala när någon bryter mot lagen. Den ska gälla lika för alla, säger han och tillägger:

– Att de inte har säkerställt mannens adress kan jag inte riktigt förstå.

Sveriges åkeriföretag har erbjudit åklagarna i Sundsvall juridisk assistans i och med att målet gäller branschorganisationens område.

– I nuläget bedömer jag inte att det är aktuellt att komplettera utredningen i sådan riktning, skriver kammaråklagare Christina Edlund Nilsson i ett e-brev.

Hon skriver också att om expertutlåtanden ska tillfogas så ska det ske ”under formella former i enlighet med bestämmelserna om förundersökning eller komplettering härav”.

Fotnot: EU-reglerna tillåter tre inrikestransporter i ett annat EU-land inom loppet av en vecka i anslutning till en transport från ett annat land. Reglerna gäller EU-medborgare. Makedonien är inte med i EU – till skillnad från Bulgarien.

Domen i Sundsvalls tingsrätt upprör lastbilschaufförerna. Som en följd av domen startade protestaktionen ”Här stannar Sverige” som kulminerar på lördag med lastbilskorteger i 13 städer: i Helsingborg, Halmstad, Varberg, Göteborg, Skövde, Jönköping, Linköping, Karlstad, Borlänge, Stockholm, Uppsala, Gävle och Umeå.