SBP

Budskapet som försvann. Det här stod att läsa på SBP:s hemsida i tisdags, den 16 december, 19 dagar efter att Bemanningsföretagen hade sagt nej till företagets ansökan om förnyad auktorisation och knappt två månader efter att auktorisationen drogs in.

 

”SBP i Sverige AB är ett auktoriserat bemanningsföretag” och ”SBP är medlem i Almega Bemanningsföretagen”.

Det stod att läsa på bemanningsföretaget SBP:s hemsida så sent som i går, tisdag. Ändå blev SBP av med sin auktorisation och uteslöts ur Almega Bemanningsföretagen den 23 oktober. SBP ansökte på nytt och fick avslag igen den 27 november.

Först när Arbetet ringde upp försvann budskapet från SBP:s hemsida. Enligt vd Peter Westberg rör det sig om ett misstag:

– Det ska absolut inte stå där. Det talade jag om för vår webmaster. Sedan gick jag in och kollade att Bemanningsföretagens logga var borta. Jag såg inte att texten var kvar. Nu ska jag kontakta vår webmaster igen.

”Bemanningsföretagens auktorisation säkerställer att företagen i bemanningsbranschen är seriösa företag som uppfyller höga krav på affärsduglighet. Auktorisationen innebär även en trygghet för kunder och medarbetare”. Så lyder Bemanningsföretagens egen beskrivning.

– Jag kan inte kommentera just det här fallet, men vi är otroligt aktsamma på att vår auktorisationslogga inte missbrukas. Det bevakar vi hela tiden. Vi får snabbt signaler från andra medlemsföretag om något företag går under falsk flagg. Vi har haft fall där vi har hotat friåkare med juridiska processer, säger Henrik Bäckström, förbundsdirektör vid Bemanningsföretagen.

Auktorisationen är branschens eget påfund. Besluten tas i nämnd med representanter för fack och arbetsgivare. Erik Åsbrink, bland annat före detta finansminister, är opartisk ordförande.

Ytterst är det Bemanningsföretagens styrelse som beslutar om att dra in auktorisationen.

– Det får väldigt stora konsekvenser. Ett företag som inte är auktoriserat får svårare att utföra sin verksamhet, säger Henrik Bäckström.

SBP i Sverige AB hade 145 årsanställda enligt den senaste årsredovisningen från 2013.

– Beslutet har inte haft några stora konsekvenser. En kund har beslutat att göra ett uppehåll under tre månader. Det rör sig om en jätteliten kund. Inget annat har hänt, säger Peter Westberg.

Företag som utesluts ur Bemanningsföretagen får inte teckna nya kollektivavtal, men ingångna avtal löper tiden ut. Det innebär att SBP i Sverige AB har kollektivavtal till den 30 april nästa år.

Sedan finns möjligheten att teckna hängavtal. Då ställs facket inför ett dilemma. Frågan är vad som väger tyngst – att värna om medlemmarna på bemanningsföretaget eller att värna om ordning och reda i branschen.

Bemanningsföretagen hemligstämplar namnen på uteslutna företag. ”Skälen till att vissa bolag får avslag på sin ansökan, fråntas sin auktorisation eller utesluts som medlemmar är oftast att de inte har ordnad ekonomi eller brister i sina ansvarsförsäkringar,” skriver Bemanningsföretagen.

Mer än så får vi inte veta. I det här fallet har namnet på företaget läckt ut. Det gör det möjligt att ställa frågor om hur Bemanningsföretagen följer upp sina beslut. Får till exempel bemanningsföretagets kunder veta något?

– Vi vet aldrig vilka kunder ett företag har. Vi går först och främst till facket, som är vår motpart. Det är helt enligt den den svenska modellen. Naturligtvis levereras beslutet också till de närmast berörda. Sedan sprider det sig i olika kanaler, uppger Henrik Bäckström.