Amatörer utan motorsågskörkort göre sig icke besvär i skogsröjningen från nästa år. Foto: Hasse Holmberg

Från och med den 1 januari 2015 måste du som jobbar med motorsåg ha godkänt resultat från ett teoretiskt och praktiskt prov, alltså ett slags körkort, enligt nya regler från Arbetsmiljöverket. I annat fall får din arbetsgivare betala sanktionsavgift.

För att öka säkerheten för det hårt olycksdrabbade skogsbruket har Arbetsmiljöverket skärpt reglerna för arbete med röj- och motorsågar. Arbetsgivare som låter anställda använda motorsåg utan godkänd utbildning ska betala en sanktionsavgift på 10 000 kronor per användare.

Enligt de nya reglerna ska arbetsgivaren också undersöka arbetsförhållandena och göra riskbedömning innan verktygen används.

De nya reglerna innebär även att det alltid måste finnas hjälpmedel när träd fälls. Skyddskängor eller skyddsstövlar med sågskydd ska användas av den som arbetar med röjsåg.

Dessutom är det inte längre tillåtet att fälla träd i spänn med vinschar eller andra mobila maskiner innan sågningen är avslutad. Också arbete under upplyfta kranarmar eller andra delar av mobila maskiner är numera förbjudet.

Branschen är en av de mest olycksdrabbade i förhållande till antalet anställda. De allvarligaste skadorna inträffar ofta just när träd fälls och skog avverkas.

Trenden inom dagens skogsbruk är att antalet småföretag växer. Och många av dem brister i sitt ansvar när det gäller säkerheten jämfört med de stora skogsbolagen, visar Arbetsmiljöverkets granskning av branschen.