(S) I EU-PARLAMENTET

– Jag är inte säker på hur omröstningen slutar i EU-parlamentet, säger Jens Nilsson, EU-parlamentariker (S). Foto: FREDRIK PERSSON

 

I nästa vecka ska EU-parlamentet rösta om svartlistning av fuskande åkerier.

– Det är ingen vänster-högerfråga. Konservativa politiker i många länder vill inte ha oseriösa företag och social dumpning på vägarna, säger Jens Nilsson (S), som sitter i EU-parlamentets trafikutskott.

Han välkomnar det fackliga initiativet att samla in en miljon namnunderskrifter. Det är vad som krävs för att tvinga EU-kommissionen ta itu med arbetsvillkoren på vägarna.

– Även om de inte lyckas få ihop en miljon namn så skapar själva initiativet opinion. Det leder till att ännu fler säger till EU-kommissionen: ”Här är ett allvarligt problem. Blunda inte för det”, räknar Jens Nilsson med.

De svenska chaufförernas protest har spritts över gränserna och ryktet om aktionen har nått EU-parlamentet.

– Det är bra. Det är viktigt att mobilisera opinionen. Vi som vill ha bort oseriösa företag blir hjälpta av opinionsyttringar, förklarar Jens Nilsson, som tycker att det är ett stöd att Transport och Sverige Åkeriföretag ”går i armkrok” för ordning och reda på vägarna.

Nästa veckas omröstning i parlamentet gäller en ny lista från EU-kommissionen över vilka övertramp som ska leder till att åkerier blir svartlistade och därmed portförbjudna på EU:s inre marknad.

Jens Nilsson röstade med majoriteten i trafikutskottet, som kräver att cabotagebrott ska leda till svartlistning. EU:s cabotageregler talar om hur mycket en utländsk lastbil får köra i ett annat EU-land efter en transport till landet.

Sedan 2010 tillåter EU-reglerna tre inrikestransporter under sju dagar.

EU-reglerna är inte huggna i sten. Det pågår en strid mellan dem som vill släppa transporterna helt fria och dem som vill bort lönedumpning och osund konkurrens.

Den tidigare EU-kommissionen drev på i riktning mot fria transporter. I oktober tillträdde den nya EU-kommissionen under Jean-Claude Juncker.

– Opinionen håller på att svänga mot mer av ordning och reda. Liberalerna vill avreglera, men många konservativa politiker inser problemen och vill göra något åt dem, anser Jens Nilsson.

Samtidigt understryker han att det finns gränser för vad EU kan göra.

– Medlemsländerna måste ta de beslut som krävs för att få ordning och reda på vägarna.

Danska 3F tog initiativet

• Det danska fackförbundet 3F, som bland annat organiserar transportarbetare, kom med idén till ett medborgarinitiativ. Danskarna har gjort gemensam sak med svenska Transport och tyska EWG. I början av nästa år drar förbunden igång en kampanj. Först ska de göra reklam för initiativet.
• I maj inleds namninsamlingen.
• Sedan två och ett halvt år kan privatpersoner vända sig direkt till EU-kommissionen och kräva ny lagstiftning. Kravet är att minst en miljon röstberättigade EU-borgare skriver under intiativet och att minst sju EU-länder fyller sin namnkvot. I Sverige krävs 15 000 underskrifter.