Arbetarna är förlorarna då den globala ekonomin återhämtar sig. Deras löner ökar knappt något alls, uppger FN-organet ILO.

I världens rikaste länder stiger knappt lönerna alls. Förra året steg lönen endast 0,2 procent och året innan dess var det endast 0,1 procent, slår ILO fast i årets globala lönerapport – Global Wage Report – som presenterades i dag, fredag.

– Det leder till att hushållens konsumtion ökar långsammare, kommenterar ILO-ekonomen Patrick Belser.

Enligt rapporten har den ekonomiska ojämlikheten ökat mellan 2006 och 2010 i hälften av de länder som ingår i gruppen världens rikaste stater.
I Italien, Japan och Storbritannien tjänar de anställda till och med mindre i dag än vad de gjorde året innan den globala krisen bröt ut, 2007.

För att minska risken för vidgade sociala klyftor föreslår ILO att minimilönerna höjs. I Tyskland håller minimilöner på att införas, vilket kan förbättra villkoren för den stora grupp i landet som har mycket låga löner. I USA har president Barack Obama försökt höja de lägsta lönerna men det har blockerats av republikanerna.

FN-organet ser också en diskriminering av kvinnor och migranter som får lägre löner även om de har samma kvalifikationer som män.
I några av världens största ekonomier minskar dock klyftorna, som i Ryssland, Turkiet, Brasilien och Argentina.

Då ILO tittar närmare på hur lönerna utvecklingsländerna ser FN-organet att lönerna fortsätter att stiga.

I Kina steg de med 7 procent förra året och 9 procent året innan dess. Enligt FN-organet är skillnaden mellan länderna dock stor och det kommer att dröja lång tid innan arbetare i fattiga länder når upp till samma lönenivåer som i de rika länderna.