Regeringens budgetförslag har fallit, men reformarbetet mot vinstjakt i välfärden fortsätter.

Regeringens budget är stark. Både Socialdemokraterna och Miljöpartiet kommer att utgå från den i den kommande valrörelsen, sa statsminister Stefan Löfven när han igår, onsdag, förklarade att han kommer att utlysa extra val.

Den är en budget som Vänsterpartiet har varit med och utformat. Inte minst budgetpropositionens avsnitt om ”ordning och reda i välfärden” bygger på en uppgörelse med Vänsterpartiet. Där utlovar regeringen flera utredningar som ska undersöka hur ”den vinstjakt som pågår i välfärden” kan stoppas.

Medan andra reformer måste avbrytas efter att budgetpropositionen röstades ner i riksdagen på onsdagen finns ingenting som hindrar att regeringens arbete mot vinstintressena inom välfärden fortsätter, säger Ulla Andersson, ekonomisk-politisk talesperson för Vänsterpartiet.

– Regeringen sitter kvar fram till valet. Man får ta fram direktiv till utredningarna och tillsätta utredare. Jag utgår från att regeringen gör det.

Peter Skeppström, pressekreterare hos civilminister Ardalan Shekarabi (S), har heller inga andra besked än att det påbörjade reformarbetet fortsätter.

– Arbetet med att skriva direktiv och utse utredare pågår. Tidtabellen för det ligger fast, säger Peter Skeppström.

Regeringen har tidigare sagt att den i januari 2015 ska ge direktiv till en utredning om hur reglerna ska se ut för att skattepengar till välfärden verkligen ska komma brukarna tillgodo. Hur långt arbetet med direktiven har hunnit kan Peter Skeppström dock inte säga. Utredare är inte utsedda, och enligt Ulla Andersson har Vänsterpartiet ännu inte varit med och förhandlat om direktiven, vilket partiet har rätt till enligt trepartiuppgörelsen.

Andra delar av uppgörelsen har hunnit längre. Det gäller till exempel utredningen om hur krav på kollektivavtal ska kunna ställas i samband med offentlig upphandling.

– Där har vi varit med och förhandlat, och en utredare är nästan utsedd, säger Ulla Andersson.

Precis som inför valet i september i år blir vinstintresset i välfärden en central fråga för Vänsterpartiet inför valet i mars 2015.

– Vi vill att det som vi, S och MP kommit överens om genomförs, säger Ulla Andersson.

I den budget som S och MP går till val på ingår även en rad andra reformförslag som Vänsterpartiet har fört in. Det gäller bland annat pengar till ytterligare 5 000 undersköterskor i äldreomsorgen, höjt underhållsbidrag för ensamstående föräldrar, gratis medicin till barn och pengar för underhåll av miljonprogrammets bostäder. Vänsterpartiet har också påverkat utformningen av pensionärsskatten och skrivningarna om järnvägsunderhåll.

Att S och MP nu går till val på en budget som har kommit till i samarbete med Vänsterpartiet stärker Ulla Andersson i uppfattningen att hennes parti bör ingå i en rödgrön regering.

– Reformerna i budgetpropositionen blir inte verklighet om de ska förhandlas med Centerpartiet eller Folkpartiet.