LO-sympatier

 

Socialdemokraterna backar till 48,9 procent bland LO-medlemmarna. Moderaterna ökar och går om Vänsterpartiet som näst största parti. Även Folkpartiet ökar.

Det här är de fyra statistiskt säkerställda förändringarna i Statistiska Centralbyråns, SCB:s, partisympatiundersökning i november.

Tobias Baudin, LO:s förste vice ordförande, säger:

– LO-medlemmarna röstade fram en S-ledd regering. De vill se resultat. Det har varit oordning i riksdagen och regeringen har inte förmått att föra ut sin politik på ett tydligt sätt. Många frågor som LO lyfte upp i valrörelsen finns med både i regeringsförklaringen och budgeten, men regeringen har inte lyckats föra fram dem tillräckligt bra.

SCB intervjuade 5 072 väljare per telefon mellan den 29 oktober och 5 november – det vill säga före budgetomröstningen och beskedet om extraval. 692 LO-medlemmar, 299 kvinnor och 393 män, svarade på frågor.

– Budgetomröstningen gjorde de politiska skillnaderna tydliga. Sverigedemokraterna och alliansen röstade ner satsningar på skola och äldreomsorg, höjt tak i a-kassan, bättre sjukförsäkring och minskade klyftor. Det är viktigt att Socialdemokraterna visar på skillnaderna inför extravalet. I så fall gör S en bra valrörelse, anser Tobias Baudin.

Det är LO-männen som byter parti. Både Socialdemokraternas nedgång och Moderaternas uppgång beror på männen.

Socialdemokraterna backar med 7,7 procentenheter. Moderaterna ökar med 4,7 procentenheter bland samtliga LO-väljare. Bland LO-männen tappar S 13,9 procentenheter. M ökar med 7,4.

Bland LO-kvinnorna har inte mycket hänt sedan den senaste mätningen i maj. Bara en förändring är statistiskt säkerställd. Sverigedemokraterna mer än fördubblar sitt stöd och får 5,9 procent. Däremot backar SD marginellt bland LO-männen till 13,2 procent.

Totalt får de rödgröna 62,6 procent bland LO-medlemmarna. Bara Miljöpartiet ökar, men ökningen är inte statistiskt säkerställd.

Allianspartierna får tillsammans 25,0 procent. Samtliga partier ökar. Ökningarna för M och FP är statistiskt säkerställda.

Sverigedemokraterna får 9,9 procent – upp 1,4 procentenheter jämfört med maj.

9 031 röstberättigande fanns med i SCB:s urval. 5 072 svarade på frågor per telefon. Bortfallet var 43,8 procent.

Telefonintervjuerna inleddes den 29 oktober och avslutades en vecka före budgetomröstningen i riksdagen. Tre av fyra intervjuer gjordes före den 13 november.