127 personer har överklagat Sundsvalls tingsrätts friande dom mot den makedonske långtradarchauffören med ett falskt bulgariskt körkort.

– Att en dom massöverklagas är inget jag känner igen. Det är nog unikt, säger Eric Bylander, docent i processrätt vid Uppsala universitet.

– Det är en kreativ yttring. Chaufförerna är förbannade. Att överklaga är ett sätt att kanalisera engagemanget, tycker han.

Den makedonske chauffören friades därför att han kan ha köpt körkortet i god tro. Det är inte säkert att han förstod att det var en förfalskning.

– Det är oerhört allvarligt att rättsläget är som det är, oavsett hur man ser på den enskilda domen, säger Henrik Sternberg, docent i logistik vid Lunds universitet och känd för Cabotagerapporten om olaglig trafik på vägarna.

– Det är allvarligt att det räcker med att köpa falska dokument för att köra laster på 40 ton, inklusive farligt gods. Det är ett hot mot säkerheten på våra vägar. Chaufförerna är oroliga inte bara för sina jobb, utan också för sin arbetsmiljö på vägarna. Många av dem har lagt ut mellan 25 000 och 50 000 kronor för att få sin behörighet. De känner sig oroliga när man kan köpa samma behörighet för 40 euro, konstaterar han.

40 euro är den summa som chauffören enligt egen uppgift hade betalat för körkortet.

För snart två veckor sedan meddelade tingsrätten domen. Dagen därpå överklagade lastbilsföraren Göran Cederfjärd i Örnsköldsvik och lade ut texten på nätet. Därmed var bollen i rullning.

127 har överklagat hittills – och tiden går inte ut förrän den 10 december. Veckan därpå ska tingsrätten skicka samtliga överklaganden till hovrätten.

– Hovrätten kommer att pröva varje enskilt överklagande. Vi gör inga summariska prövningar, utan prövar på en fullständigt sätt om en person är behörig att klaga, berättar Susanne Hård, hovrättsråd vid hovrätten för Nedre Norrland i Sundsvall.

Hon har inte varit med om något liknande förut.

– Jag känner inte till något annat fall där så många har överklagat, men därmed inte sagt att det inte har förekommit.

Göran Cederfjärd är fullt på det klara med att hovrätten inte kommer att ta upp hans överklagan. Det är bara parterna i målet, åklagaren och chauffören, som kan överklaga.

Göran Cederfjärd vill bilda opinion. Det har han redan lyckats med. De dagliga lastbilsstoppen i kampanjen ”Här stannar Sverige” är ett tecken på det.

Kammaråklagare Marie Reutne är den som avgör om tingsrättens dom ska överklagas eller inte. Hon har en vecka på sig att fatta beslut.