Cirka 750 flyktingar, mestadels från Syrien, tog sig i land i Grekland från ett trasigt fartyg förra veckan. Men migrantströmmarna till Europa är oroväckande små, anser OECD. Foto: Petros Giannakouris

 

EU blir allt mindre attraktivt för migranter och fler invandrar till USA. Det här kan bli ett ekonomiskt problem för Europa i framtiden, varnar OECD.

– Länder skulle tjäna på att se migranter som en resurs snarare än ett problem, säger Angel Gurría, generalsekreterare för den ekonomiska samarbetsorganisationen OECD.

I går, måndag, presenterade de årets migrationsrapport ”International Migration Outlook 2014” som är en 430-sidig genomgång över hur människor flyttar över gränserna.

Enligt OECD skulle många länder tjäna på att förändra sitt mottagande av migranter.

– Två av tre migranter i arbetsför ålder har en anställning, men de har jobb som ligger under deras utbildningsnivå. Ett bättre mottagande kan göra att vi effektivare tar vara på deras kunskaper. Det tjänar alla på, kommenterar Angel Gurría.

Det bekräftas av en rapport från organisationen från förra året, där det slås fast migranter bidrar mer till OECD-ländernas statskassor än vad de får i bidrag.

I den ekonomiska samarbetsorganisationen ingår 34 rika och välutvecklade länder. Men befolkningen åldras och födelsetalen är låga. Det finns ett behov av ny arbetskraft. De senaste årtiondena har migranterna stått för 70 procent av befolkningsökningen i arbetsför ålder. Men för första gången på 14 år så migrerar fler till USA än EU – år 2012 var det 1,03 miljoner respektive 948 200.

Enligt OECD:s analytiker är en förklaring att krisen har drabbat EU hårt. Särskilt högutbildade migranter väljer att flytta till USA och andra länder där arbetsmarknaden ser ljusare ut.

Läget ser dock olika ut i olika EU-länder.

Allt färre flyttar till Spanien medan Tyskland blir en allt starkare magnet för migranter. Förra året flyttade 450 000 dit, de flest kommer från andra EU-länder.

En stor del av den svenska befolkningstillväxten beror också på migration. Förra året var vi över nio miljoner medborgare och blev 89 000 fler, varav drygt 60 000 beror på migration.

Migrationen förändras ständigt och för två år sedan sjönk den något – 0,8 procent – i OECD-länderna. Men förra året återhämtade den sig och steg 1,1 procent. I dag finns det cirka 115 miljoner migranter i OECD-länderna, vilket är cirka en tiondel av befolkningen.

Migrationen har blivit ett hett ämne det senaste året, inte minst på grund av att främlingsfientliga partier växt i flera länder.

I Schweiz var frågan upp i helgen då landet i en folkomröstning sa nej till tuffare regler för invandring. Ledarna i både USA och Storbritannien har dessutom alldeles nyligen hållit tal som handlat om hur de ser på migration.

För två veckor sedan deklarerade den amerikanska presidenten Barack Obama att fem miljoner papperslösa kan få tillfälliga arbetstillstånd och därmed en chans att stanna kvar lagligt i USA.

Ett motsatt besked kom den konservativa brittiska premiärministern David Cameron med i slutet av förra veckan. I ett tal deklarerade han att han vill minska EU-migranternas tillgång till det brittiska socialförsäkringssystemet. Flera rapporter och analyser visar att Storbritannien tjänar på invandringen men samtidigt har det EU-fientliga partiet Ukip fått ett allt starkare stöd.

 

Läs också: 

• • Forskare: Varför är migrationen så liten?

OECD

är en ekonomisk samarbetsorganisation som består av 34 välutvecklade länder.