Martin Klepke webbledartopp

Det är nu bara timmar kvar tills Sverigedemokraterna redovisar hur de ska rösta i budgetomröstningen i morgon.

Men den viktiga frågan är: Vad gör Alliansen?

För trots de stora pressuppbåd som nu samlas utanför Sverigedemokraternas grupprum är huvudfrågan vad de fyra borgerliga partierna tycker och tänker.

Om Sverigedemokraterna gör slag i saken och ställer sig bakom en borgerlig alliansbudget har partiet ju slutligen genomfört sin stora make over från ett ilsket invandrarfientligt parti som inte vill låta sig pressas in på höger/vänster-skalan till ett stödparti för alliansens politik.

Det minsta som väljarna i ett sådant läge har rätt att veta är vad Alliansens partier då tänker om fortsättningen.

Alliansens partiledare har vägrat svara på frågan, nu senast Annie Lööf i radions lördagsintervju, med hänvisning till att det är Stefan Löfven som statsminister som är den som måste försöka finna en majoritet bakom det budgetförslag han lägger fram.

Men just denna fråga hamnar i deras eget knä om SD stöder Alliansens budget.

I det läget är vi tillbaka på valresultatet.

Alliansen vann ju valet till Sveriges riksdag om Sverigedemokraterna tas med som ett femte alliansparti.

Då hette det visserligen att allianspartierna aldrig skulle kunna tänka sig att regera med Sverigedemokraterna. Frågan om att bilda regering gick i stället över till det största partiet i det största blocket, Socialdemokraterna, varefter alliansledarna på Löfvens direkta fråga förklarade att de aldrig skulle kunna tänka sig att samarbeta med Socialdemokraterna heller, vare sig i regering eller i enskilda frågor.

Det har bäddat för att vi nu är tillbaka i samma läge som efter valet. Kan Alliansen tänka sig att regera med SD nu då?

Om Alliansen har ändrat sig hade Fredrik Reinfeldt ju aldrig behövt avgå. Reinfeldt kunde tagit in en Sverigedemokrat som till exempel integrationsansvarig minister och vi hade fått en lösning som prövats i både Norge och Danmark, visserligen med kaotiskt resultat, men genom sin totala tystnad om Alliansens plan B har allianspartierna nu försatt sig i samma situation.

Vad gäller?

Med ett fempartistöd för alliansens budget, är då de fyra hittillsvarande partierna i Alliansen redo att ompröva sitt beslut och öppna för Sverigedemokraterna?

Att hänvisa till regeringens skyldighet att försöka skapa en majoritet för ett budgetförslag innan förslaget läggs fram är riktigt så länge det finns en parlamentarisk möjlighet att göra så.

Med ett SD-stöd för Alliansens budget är det inte Löfven som ska få frågan om att skapa majoritet.

Vad gör då Alliansen?

Kom igen, Björklund och Lööf! Det går inte att fortsätta i tystnad.

FAKTA BUDGETOMRÖSTNING

Kl 16.00 i dag inleder SD sitt möte med riksdagsgruppen. Då avgörs om de ska följa riksdagens praxis och rösta på sitt eget budgetförslag eller om de bryter praxis och i stället röstar på Alliansen budgetförslag.
Budgetdebatt med omröstningen om de tre budgetförslagen sker i riksdagen i morgon.