Problemen med personalflykt från socialtjänsten är akuta. Personalbristen innebär att samhällets sista skyddsnät för barn och ungdomar kan brista.

Det skriver Heike Erkers, ordförande för Akademikerförbundet SSR, på DN Debatt. Hon redovisar en enkät bland medlemmar som visar att sju av tio kommuner anlitar inhyrd personal inom den sociala barn- och ungdomsvården.

Nu krävs kraftfulla åtgärder, skriver hon med adress till regeringen.