Arbetet är igång igen i tunnlarna vid bygget av värmekraftverket i Hjorthagen. Arbetsmiljöverket har godkänt Fortums åtgärder.

Det förbud som Arbetsmiljöverket lagt mot underjordsarbete hävdes i början av veckan. Förbudet kom efter att Elektrikerförbundets skyddsombud beslutat om skyddsombudsstopp för arbetet den 12 november. Han gjorde en skyddsrond i tunnlarna efter olyckan den 4 november där två byggnadsarbetare omkom på en annan del av byggarbetsplatsen.

Vid skyddsronden upptäcktes bland annat bristande skyltning och nödbelysning i tunnlarna, vilket gjorde att det inte gick att utrymma dem snabbt vid en olycka.

Fortum har nu åtgärdat bristerna och fått klartecken av Arbetsmiljöverket att återuppta arbetet.