Att ledningen i Enskede- Årsta-Vantör överklagar Arbetsmiljöverkets föreläggande om vite beror inte på att man sticker huvudet i sanden, utan på att beslutet var för otydligt. Det säger förvaltningens direktör Lena Lundström Stoltz.

Stoltz-citat– Vi överklagar för att Arbetsmiljöverkets beslutspunkter är öppna för tolkningar. Även om vi försöker åtgärda brister skulle det, rent hypotetiskt, kunna bli så att vi får betala vite ändå eftersom de är så otydliga, säger Lena Lundström Stoltz, stadsdelsdirektör i Enskede-Årsta-Vantör.

Hon säger att det gäller samtliga sju punkter som Arbetsmiljöverket kritiserar. Exakt vad som är otydligt kan hon dock inte säga.

Sänder inte det här ut dubbla signaler till personalen?

– Jo, men vi har sagt det här i både skrift och ord. Det finns nog även de som har förståelse för vårt agerande.

Enligt skyddsombuden råder resursbrist och sex nya tjänster räcker inte.

– Sex tjänster är ändå sex tjänster. Vi måste också bemanna upp de vakanser vi har. Vi vet inte hur det fungerar om det är fullt bemannat.

När var det fullt bemannat senast?

– Det vet jag inte.

Kan ett barn som far illa, eller en kvinna som blir slagen, känna sig trygg i att få rätt stöd från er?

– Ja, vi ska se till att de får det stöd de behöver.

Men många av era socialsek­reterare vittnar om att de inte kan ge det.

– Nej, det är ju uppenbart så. Vi gör vad vi kan för att åtgärda det.

I onsdags lades budgeten för Stockholms stad. Den nya majoriteten i stadsdelsnämnden säger att ett stopp för personalomsättningen bland socialsekreterare är prioriterat, och att det krävs mer resurser för att bemanna upp till rätt nivå. Budgeten klubbas den 8-9 december. Sedan ska varje stadsdelsnämnd, däribland Enskede-Årsta-Vantör, göra sin prioritering som läggs fram i början av nästa år.

– Vi har varit tydliga med att det måste bli tillräcklig bemanning. Så att det blir en acceptabel arbetsmiljö och socialsekreterarna här vill jobba kvar, inte fly fältet, säger Rosa Lundmark (V), som är ny ordförande i stadsdelsnämnden.

 

Åtgärdskrav

Det här ska stadsdelen göra enligt Arbetsmiljöverket:

• Undersöka vilka arbetsförhållanden som orsakar hög belastning: antal pågående ärenden och arbetsmängd, ärendenas svårighetsgrad och tidsåtgång, erfarenhet och kompetens att utföra uppgifterna, möjlighet till stöd frän närmsta chef i svåra ärenden.

• Bedöma vilka faktorer som medför risker för stressrelaterad ohälsa.

• Redovisa riskbedömning skriftligt.

• Ta hjälp av sakkunnig utifrån.

• Ge berörda arbetstagare och skyddsombud möjlighet att medverka i arbetet.

 

LÄS OCKSÅ

• Socialsekreterarna flyr sina jobb i stadsdelen

• Stockholm satsar mer på socialsekreterarna