22,9 miljarder. Det är vad arbetsgivare beräknas få i statliga bidrag till löner i år. Det framgår av Arbetsförmedlingens nya prognos för de närmaste fyra åren.

Traineejobben i vården, det stora slagträet i den politiska debatten, beräknas kosta 231 miljoner kronor nästa år. Det är en hundradel av vad de subventionerade jobben kostar.

Statens utgifter för bidrag till anställdas löner ökar med drygt tre miljarder jämfört med förra året. Hälften går till tio låglönejobb i krogbranschen, städbranschen och handeln. Köks- och restaurangbiträde, städare och vaktmästare är de vanligaste yrkena.

Hittills har större delen av bidragen gått till arbetsgivare som anställer människor med nedsatt arbetsförmåga. Nästa år blir det lika många jobb med statligt bidrag till lönen för långtidsarbetslösa som för människor med nedsatt arbetsförmåga. Allt som allt rör det sig om 160 000 jobb där arbetsgivaren får bidrag till lönen.

Därutöver blir det 1 300 traineejobb i vården för arbetslösa ungdomar i medeltal nästa år och 8 200 traineejobb 2016.

Det beror framför allt på att allt fler långtidsarbetslösa får nystartsjobb. Antalet ökar från 48 200 i år till 60 400 under de närmaste fyra åren. Även andra subventioner för långtidsarbetslösa ökar.

Staten subventionerar lönen med 13 300 kronor i månaden för de flesta med nystartsjobb. Nästa år ökar statens utgifter för nystartsjobb med en dryg miljard till 7,7 miljarder kronor.

Nästa år tillkommer dessutom extratjänsterna i välfärden med avtalsenlig lön – regeringens alternativ för dem som lämnar fas 3. Antalet extratjänster ökar till drygt 10 000 i slutet av nästa år och nästan 25 000 i slutet av 2016, enligt prognosen.

Extratjänsterna beräknas kosta 570 miljoner kronor under 2015. Den summan ingår inte i bidragen till löner på 22,9 miljarder.

Arbetsförmedlingen räknar med att arbetslösheten minskar från 8,0 procent till 6,9 procent mellan 2014 och 2018. Det beror på att välutbildade med god kompentens får jobb.

– Samtidigt ökar andelen arbetssökande som står långt från arbetsmarknaden och de regionala skillnaderna är fortsatt stora, står det i prognosen.

Arbetsförmedlingen räknar med att andelen arbetslösa med ”svag ställning” på arbetsmarknaden ökar till 70 procent under de närmaste åren. De statliga bidragen till löner ska öka deras chanser att ta sig in på arbetsmarknaden.