Två personer omkom och en tredje skadades allvarligt i en arbetsplatsolycka i Hjorthagen i Stockholm på tisdagen.

En 40 ton tung vägg rasade vid byggplatsen.

lindholmbyggnads– En svart dag, säger Byggnads ordförande Johan Lindholm.

Olyckan inträffade strax före 9 på morgonen. Bygget är ett nytt värmeverk åt kraftbolaget Fortum. Enligt Fortum omkom de båda på platsen, men exakt vad de arbetade med är oklart.

Ett vittne berättar att han var på väg att avsluta sitt pass när han plötsligt hörde ”en jävla smäll”. Enligt vittnet var det en stor vägg som ramlade över en skylift där en person arbetade. Smällen fick hela skyliften att ramla ned över två personer på marken.

– Det är en stor svart dag. Återigen är det byggnadsarbetare som får sätta livet till på våra arbetsplatser och ingenting görs. Det här har vi pratat om i många år och det tas inte på allvar, säger Johan Lindholm, förbundsordförande för Byggnads.

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) säger att regeringen i budgeten har anslagit mer pengar till arbetsmiljöarbete, pengar som bland annat ska gå till fler inspektioner.

ylvajohanssonpuff4010– Det är oerhört allvarligt att människor förlorar sitt liv på jobbet. Det är helt oacceptabelt, säger hon.

Facket har varit ute på den aktuella arbetsplatsen ”ett otal gånger”, säger Johan Lindholm, och försökt få till ett svenskt kollektivavtal — men mötts av ointresse från både beställaren Fortum och företaget som Fortum anlitat. Avsaknaden av kollektivavtal kan ha spelat en roll för olyckan, anser han — men får mothugg av Fortums ledning.

– Vi har under en lång tid, i samråd med just Byggnads, gjort inspektioner och gått i genom projektet och kommit till slutsatsen att det närmast var en förebild ur arbetssäkerhetssynpunkt. Den slutsatsen delade Byggnads, säger Ulf Wikström, hållbarhetschef på Fortum.

Lindholm bekräftar att skyddsansvariga från Byggnads region Stockholm-Gotland varit på området, men inte kommit in på värmeverket.

– Arbetsplatsen består av värmeverket och kringliggande byggnader. De byggnaderna bygger JM och där finns kollektivavtal och skyddsorganisation. Byggnads region Stockholm-Gotland har däremot inte kommit in på värmeverket, det är stängt för oss, säger Lindholm.

– Vi har inlett en förundersökning om arbetsmiljöbrott, säger Albin Näverberg, informatör på länskommunikationscentralen.

Han vill inte berätta något om kön eller ålder på de omkomna, eftersom anhöriga ännu inte underrättats.

Omständigheterna kring olyckan är ännu oklara.

– Vi måste spärra av de delar som kan ha betydelse och göra en ordentlig utredning innan ärendet kan överlämnas till åklagare, säger Näverberg.

– Det första vi kommer att göra är att utse en handläggare, vi tar kontakt med alla involverade parter och bestämmer ett möte där vi undersöker vad som hänt, säger Kresimir Iveskic, chef för Arbetsmiljöverkets akutgrupp i Region öst.

Vad nästa steg blir beror på förhållandena på arbetsplatsen, säger han. Upptäcks stora brister kan arbetet stoppas.

Enligt Kresimir Iveskic hade det fram till i går inträffat 8 dödsolyckor i år på arbetsplatser i Region öst som omfattar Stockholms län, Gotland, Sörmland och Östergötland.

Ola Månsson, vd för branschorganisationen Sveriges byggindustrier, beklagar olyckan, men anser inte att frånvaron av kollektivavtal skulle ha haft betydelse. Det viktigaste enligt honom är att handla upp entreprenörer som man vet har ett dokumenterat säkerhetsarbete.

olamansson– Det handlar inte om de har kollektivavtal eller ej, utan att de sätter säkerheten främst. Vi och facket värnar om en god säkerhet, men vår bransch har rätt många oorganiserade företag, och det vill vi att man kommer åt.

Men kollektivavtalen måste väl vara viktiga för att se till att säkerhetskraven efterlevs?

– Ja, men en sådan här olycka handlar främst om brister i attityd och ledarskap.

Den man som skadades i olyckan är i 30-årsåldern. Hans skador är livshotande, uppger Mirjam Kontio, pressekreterare vid Karolinska universitetssjukhuset.

Fortums värmes vd Anders Egelrud sade på presskonferensen att hans tankar främst går till de anhöriga familjerna.

– Det har varit en mycket svår dag för oss. Två dödade och en svårt skadad.

Utredningen om olyckan har överlämnats till polisen.

Antalet anställda i projektet är knappt 650, uppgav Anders Egelrud.

– Vi genomför regelbundna skyddsronder. Vi har ett omfattande samarbete med aktörerna.

– I dag kan jag bara konstatera att vi drabbats av en oerhört tragisk olycka. Det är viktigt att vi tar till oss de slutsatser som man gör om det är något vi brustit i. Det är något vi absolut vill veta.

Anders Egelrud dementerar uppgifter om att de inblandade i projektet ombetts hålla tyst.

– Vi har tvärtom bett de anställda att tala om allt de vet för polisen och de som utreder olyckan.

Läs också om förra veckans svarta facit:

Byggbranschen hårdast drabbad

Sedan år 2010 har drygt 200 personer dött av skador på jobbet. Flest dödsfall har skett inom byggindustrin (42 dödsfall), tillverkningsindustrin (36), transport och magasineringsföretag (31) samt jordbruk, skogsbruk och fiske (30). Siffrorna är från augusti i år.

Sett över tid har antalet dödsfall minskat kraftigt. Enbart under år 1984 dog 159 personer i arbetsolyckor, vilket kan jämföras med 33 förra året.