Nästa år är det slut på bidragen för löner över 100 000 kronor. I budgeten inför regeringen ett lönetak för nystartsjobben.

Gränsen går vid 22 000 kronor. För högre löner blir det inga bidrag.

Hittills har det inte funnits något tak för bidragen till nystartsjobb. Följden har blivit att lönerna, åtminstone de löner som arbetsgivarna uppger för Arbetsförmedlingen, är högre än för alla andra jobb med statliga bidrag till löner.

26 000 personer med nystartsjobb hade löner över 50 000 kronor, när en statlig utredning kollade.

Det här är något som den tidigare regeringens utredare Anne-Marie Qvarfort slog ner på. I mars kom hennes utredning ”Det ska vara lätt att göra rätt” om felaktiga utbetalningar från Arbetsförmedlingen.

Nystartsjobben kommer att kosta någonstans runt 6,5 miljarder kronor i år.
46 000 personer hade nystartsjobb i september, 3 000 fler än ett år tidigare. Bidraget till arbetsgivaren är i regel dubbla arbetsgivaravgiften. Det motsvarar nästan halva lönekostnaden.

Nystartsjobben skiljer sig från alla andra jobb med statligt bidrag till lönen. Det är fritt fram för arbetsgivaren och den arbetssökande att göra upp om ett nystartsjobb på egen hand. Det sker ingen arbetsmarknadspolitisk bedömning, det vill säga Arbetsförmedlingen prövar inte om nystartsjobbet behövs eller inte.

Anne-Marie Qvarfort tycker att det är dags att införa bedömningen.

Arbetsförmedlingen ser fördelar med förslaget, men tycker att det behöver utredas ytterligare. Varje prövning tar arbetstid och kostar därmed pengar.

– Nystartsjobb är i dag uppbyggt som en rättighetslagstiftning. Tillämpningen av en arbetsmarknadspolitisk bedömning skulle förändra detta, skriver Arbetsförmedlingen i sitt svar till regeringen.

Det återstår att de om regeringen tänker besluta att nystartsjobben ska prövas mot arbetsmarknaden. I budgeten hänvisar regeringen till Anne-Marie Qvarforts utredning på flera ställen.

Däremot lägger regeringen inget förslag om prövning i årets budget. Det krävs antagligen mer betänketid än de knappa tre veckor som regeringen har haft på sig hittills.

63 procent av alla nystartsjobb tränger undan andra jobb. Det betyder att om 100 personer får nystartsjobb så blir 63 andra arbetslösa. Detta enligt en rapport från IFAU, Instituetet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, som kom för ett par år sedan. I dag lutar IFAU-professorn Anders Forslund åt att undanträngningen snarare närmar sig 100 procent.