Klicka för större bild

 

Två av tre företag står utanför arbetsgivarorganisationerna, och runt hälften saknar kollektivavtal. I vissa branscher är det sällsynt med både avtal och organiserade arbetsgivare.

Att facket tappat medlemmar och att allt fler väljer att stå utanför är en sanning som ofta upprepas. Andelen organiserade arbetare var nere i 66 procent förra året. Det är den lägsta siffran i modern tid, men innebär ändå att två av tre i arbetaryrken är med i facket.

På arbetsgivarsidan är förhållandena de omvända. Två av tre företag väljer att stå utanför arbetsgivarorganisationerna, enligt uppgifter från Företagarna som bearbetats av Anders Kjellberg, arbetsmarknadsexpert och professor i sociologi vid Lunds universitet.

anderskjellberg– Ser man bara till andelen organiserade är facket betydligt mer framgångsrikt än arbetsgivarorganisationerna, säger han.

Andelen arbetsgivare som är med i arbetsgivarorganisationer vari­erar också kraftigt mellan olika branscher, från 50 procent inom industrin ner till 16 procent i en stor grupp inom tjänstesektorn där till exempel datakonsulter, PR-firmor och fastighetsservice­företag ingår.

– I branscher där det saknas fack­liga traditioner, såsom i reklam­branschen och bland datakonsulter, är också få arbetsgivare organiserade, konstaterar Anders Kjellberg.

I storstäderna, där facket också brukar vara svagare, är även färre arbetsgivare organiserade. I Stockholms län var bara vart femte företag med färre än 50 anställda med i en arbetsgivarorganisation år 2010.

Trots att många företag är oorganiserade har kollektivavtalen en stark ställning i de flesta sektorer på arbetsmarknaden. Det är nämligen främst småföretag som står utanför arbetsgivarorganisationerna, medan företag med många anställda oftast är med och därmed binds av kollektivavtal.

Nio av tio anställda täcks av kollektivavtal, enligt Anders Kjellbergs senaste beräkningar som gäller år 2012. Men även där är variationerna stora, dels mellan arbetare och tjänstemän, där arbetarna oftare har avtal, och dels mellan olika branscher.

– Det är tydligt att anställda i Sverige arbetar och verkar under väldigt olika villkor, säger Anders Kjellberg.

Han konstaterar också att facket i vissa branscher kan tacka arbetsgivarna för att den svenska modellen med kollektivavtal fortfarande gäller.

– I hotell- och restaurangbranschen är bara 30 procent av de anställda med i facket, men 61 procent av företagen omfattas ändå av kollektivavtal.

Att så många, främst mindre företag, vänder sina arbetsgivarorganisationer ryggen gör att runt 450 000 anställda saknar kollektivavtal i dag, och de kan blir fler framöver, enligt Anders Kjellberg.

– Om andelen småföretag ökar kan det bli problem för den svenska modellen, om småföretagen inte organiserar sig mer.

FOTNOT: Anders Kjellbergs undersökning heter Kollektivavtalens täckningsgrad samt organisationsgraden hos arbets­givarförbund och fackförbund