ledamoter24Kvinnor i riksdagen ger 105 000 träffar på Google. Arbetare i riksdagen ger 262 träffar. Begreppet klass och kön har uppenbarligen blivit lika omodernt som ordet solidaritet.

– Alla håller koll på kön, ålder och etnicitet. Där har riksdagen blivit mer representativ över tid. Det som går bakåt är klass, hur man än mäter, säger David Karlsson, docent i offentlig förvaltning i Göteborg.

– Riksdagen återspeglar inte befolkningen ett dugg – och har aldrig gjort det, anser Magnus Hagevi, statsvetare på Linnéuniversitetet i Växjö.

19 procent av riksdagsledamöterna klassade sig själva som arbetare förra mandatperioden, enligt riksdagsundersökningen som Göteborgs universitet står bakom.

Socialdemokraterna hamnade i topp med 39 procent arbetare. Frågan löd: ”Vilket yrke hade du när du blev invald i riksdagen?”

Svaren ger inte den absoluta sanningen. I S och V, möjligen även SD, är arbetarbakgrund snarast en merit. Det påverkar svaren. Forskarna talar om subjektiv klass, det vill säga den klass där jag själv anser att jag hör hemma. Den uppfattningen påverkar mina åsikter mer än mitt yrke.

Magnus Hagevi har koll på riksdagen från 1906 och 90 år framåt. Arbetarnas rekordår var 1932. Då gick 18 procent av de folkvalda raka vägen från ett arbetaryrke till riksdagen, utan att ta omvägen via andra uppdrag. Den andelen sjönk så småningom till mellan åtta och tio procent. Där någonstans ligger den kvar. Ändå utgör arbetarna knappt hälften av de yrkesaktiva.

Kvinnorna är halva folket. I den nyvalda riksdagen är de knappt 44 procent – minus 1,4 procentenheter. Det har uppmärksammats både här och där.

Andelen arbetare är det ingen som pratar om.

– Både inom forskningen och i den politiska världen talar man mycket mindre om klass när man diskuterar hur representativ riksdagen är, anser David Karlsson.
Magnus Hagevi konstaterar rätt och slätt:

– Arbetarnas representation har försvunnit ur debatten.

 

LÄS OCKSÅ

• Från fabriken till politiken – Johanna Haraldsson (S) tog klivet in i riksdagen

• Lite mer LO-folk i riksdagen

• Borgerliga arbetare? Jo, visst finns dom!