Martin Klepke webbledartopp

I dag kom det första stora bakslaget för Löfvens försök att skapa fler jobb och bättre skola för svenska ungdomar.

Återställningen av restaurangmomsen stoppas av Miljöpartiet.

Det innebär att Löfven får försöka hitta dryga fem miljarder kronor till skola och jobb någon annanstans än genom en återställning av den verkningslösa momssänkningen.

Som en rad utvärderingar har visat har sänkningen av restaurangmomsen tillhört ett av de minst effektiva inslagen bland alliansens reformer.

Alliansens uttalade förhoppning, att människor skulle rusa till restaurangerna och äta ute oftare i en så gigantisk omfattning att det plötsligt skapades tusentals nya arbetstillfällen, har uteblivit.

Däremot har den sänkta restaurangmomsen kraftigt ökat restaurangägarnas vinster på den mat som säljs.

Miljöpartiet har dock stött alliansens sänkta restaurangmoms som en del av partiets gröna skatteväxling, med högre skatt på verksamhet som förstör miljön och lägre skatt på miljövänlig verksamhet.

Till miljövänlig verksamhet kan möjligtvis räknas att äta på restaurang men knappast den reella effekten av momssänkningen, att fylla restaurangägarnas fickor.

När nu förhandlingarna mellan Socialdemokraterna och Miljöpartiet har landat i att låta denna gåva till restaurangägarna vara kvar innebär det att Löfven får söka pengar till en bättre skola och fler jobb till arbetslösa ungdomar någon annanstans.