Dubbelstöten gick hem. I dag jublar Visita över fem miljarder från skattebetalarna till branschen i och med att den lägre krogmomsen blir kvar.

Däremot är det tvärtyst om ytterligare ett par stödmiljarder från skattebetalarna. Det är statliga bidrag från Arbetsförmedlingen till de anställdas löner. Arbetet ville fråga vad som händer om de pengarna försvinner.

Visita svarar inte på det.

– Vi har inte gjort någon konsekvensanalys och vill inte spekulera i ett hypotetiskt resonemang. Den dagen ett sådant förslag finns så kommer vi givetvis att titta närmare på frågan, skriver presschefen Robert Östholm i ett e-brev.

När S och MP gjorde upp om att behålla den sänkta krogmomsen var Visita ute med ett pressmeddelande illa kvickt.

– Ett beslut som räddar många tusentals jobb över hela landet, säger Visitas vd Eva Östling i pressmeddelandet.

Hur många jobb bidragen till de anställdas löner räddar får vi inte veta. Förraåret tog arbetsförmedlingen 22 700 beslut om bidrag till lönerna till två stora yrkesgrupper i hotell- och restaurangbranschen:

Köks- och restaurangbiträden och hotell- och kontorsstädare. Det motsvarar vart åttonde jobb med statligt bidrag till lönen

Hotell- och restaurangfacket har, precis som Miljöpartiet, bytt fot om krogmomsen. Ordförande Ella Niia välkomnar beskedet att den sänkta krogmomsen blir kvar.

– Det är skönt för våra medlemmar och alla anställda i branschen. De har fått höra så mycket om att deras jobb är i fara om det blir en S-ledd regering. Nu kan de andas ut, säger Hotell- och restaurangfackets ordförande Ella Niia och fortsätter:

– Nu får vi långsiktiga, stabila förutsättningar. Den här frågan har tagit så mycket kraft från andra frågor som vi vill prata med arbetsgivarna om, som heltidsjobb, längre deltider, utbildning och arbetsmiljö.

Hotell- och restaurang är den bransch som får de största bidragen till de anställdas löner från skattebetalarna. Totalt kostade bidragen 21 miljarder förra året och gällde 185 000 anställningar.

Enbart i två yrken i hotell- och branschen fick arbetsgivarna bidrag till lönerna för 22 700 anställda.

Ella Niia:

– Så sent som i går besökte jag en arbetsplats och träffade en kvinna som är anställd med bidrag. Hon har fått beröm för att hon gör ett bra jobb, men hon blir bara anställd ett halvår i taget, så länge Arbetsförmedlingens beslut om bidrag till hennes lön räcker.

– Hur kan man som arbetsgivare bygga upp en långsiktig verksamhet med bidragsanställningar? Det finns skäl för aktiva åtgärder, men de ska vara riktade, inte så allmänna som nu.