Foto: Colourbox

Var fjärde arbetande har besvär på grund av jobbet, och andelen ökar. Allra mest ökar problemen på grund av stress och psykiska besvär.

Det är Arbetsmiljöverket som låtit Statistiska centralbyrån intervjua runt 16 000 sysselsatta personer om arbetsrelaterad hälsa. Resultatet visar att 24 procent upplever att de har besvär av sitt arbete, och det är ökning från 2012 då undersökningen senast genomfördes.

Det är främst bland kvinnor som besvären ökar och de psykiska problemen, som ofta är stressrelaterade, ökar mest.

– Resultatet ligger i linje med vad vi har sett i flera andra av våra undersökningar, alltså att allt fler mår dåligt av jobbet, i synnerhet av psykosociala orsaker och att kvinnor drabbas allra värst. Det är givetvis mycket oroande, säger Ann Ponton Klevestedt, chef på Arbetsmiljöverkets statistikenhet i en kommentar till undersökningen.

Stress och andra psykiska påfrestningar är den vanligaste orsaken till ohälsa för både kvinnor och män och på andra plats kommer påfrestande arbetsställningar.

För kvinnor är psykiska belastningar vanligare än fysiska som orsak till besvären. Bland männen är de fysiska belastningarna dock fortfarande vanligare om alla möjliga orsaker till besvären slås samman.

15 procent av alla kvinnor uppger att de har besvär av stress eller andra psykiska påfrestningar på jobbet, medan motsvarande siffra för männen är 9 procent. Lärare utmärker sig dock som en yrkesgrupp med ovanligt hård psykisk belastning. 24 procent av de kvinnliga lärarna och 18 procent av de manliga uppgav att de hade besvär av arbetet som inte hade fysiska orsaker.