För LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson handlar det nu om att se till att fackets krav och överenskommelsen mellan LO och Socialdemokraterna genomförs. Däremot vill han inte närmare kommentera uppgifterna om att Stefan Löfven nu är beredd att bilda regering.

Karl-Petter Thorwaldsson vill inte säga något om uppgiften att det är en S-MP-regeringen som håller på att bildas. Han påpekar att S fortfarande för diskussioner med Vänsterpartiet. Och han förklarar att det handlar om att facket inte vill lägga sig i hur S väljer att forma regeringen.

– Det blir förmodligen ingen överraskning. Socialdemokraterna kommer nog fram till att MP är en naturlig samarbetspartner. Men jag vet inte om det kommer att sitta några andra i den regeringen, säger han.

Och när regeringen är presenterad och klar ska han berätta vad han tycker om den.

– Nu ska vi driva vidare våra medlemmars krav. Det allra viktigaste är att få fart på jobbpolitiken.

I våras presenterade facket sin valplattform och i den ingår bland annat bättre arbetslöshetsförsäkring, satsningar på infrastruktur och stopp för vinstdrift i välfärden. Tanken är att facket ska fortsätta sätta press bakom sina politiska krav.

För nästan ett år sedan kom Socialdemokraterna och LO överens om tio punkter och bland dem finns krav på att Lex Laval ska rivas upp och att det ska vara möjligt att kräva kollektivavtal vid offentlig upphandling.

– Det ska vi bevaka och se till att det blir genomfört. Det är dessutom viktigt att vi är överens om att arbeta för ett socialt protokoll i EU, säger LO:s ordförande.

I dag har Stefan Löfven förklarat för riksdagens talman att han kan bilda regering. Nästa steg i regeringsbildandet blir att talmannen föreslår Stefan Löfven som statsminister och det är riksdagen som tar ställning till S-ledaren som statsminister. Han blir vald om han inte har en majoritet dvs 175 eller fler riksdagsledamöter mot sig.

Därefter utser Stefan Löfven ministrarna i den nya regeringen.

Fakta

De här kom LO och S överens om i november förra året.

 1. Lex Laval ska rivas upp. Svenska kollektivavtal ska gälla för alla som jobbar i Sverige.
 2. Utländska företag verksamma i Sverige ska registrera sig här och det ska finnas någon som kan teckna kollektivavtal.
 3. Arbetstagare från tredjeland ska försäkras kollektivavtalsenliga arbetsvillkor. Ett system med kännbara sanktioner mot arbetsgivare som fuskar ska införas.
 4. Nya regler för F-skatt ska införas, så att det blir lätt att avgöra om någon är anställd eller självständig företagare.
 5. Lagen om offentlig upphandling görs om så att det blir möjligt att ställa krav på bland annat kollektivavtal för de anställda
 6. Lagen om uthyrning av arbetskraft ska ändras så att det blir förbjudet att hyra arbetskraft för ett stadigvarande arbetskraftsbehov. Las ska heller inte kunna sättas åt sidan med inhyrd personal.
 7. En dispositiv lag om huvudentreprenörens ansvar skrivs. Det innebär att huvudentreprenörer ska vara ansvarig för att underleverantörerna har kollektivavtalsenliga villkor
 8. Redovisning varje månad av de anställdas skatter och arbetsgivaravgifter
 9. Personalliggare och oannonserade kontroller ska införas i byggbranschen. Andra branscher kan bli aktuella för likande åtgärder.
 10. Konkurrensneutrala villkor i åkerinäringen. Cabotagemissbruket ska stoppas. Det behövs en nationell samordnare för att se till att reglerna efterlevs i åkeribranschen.

 

LO:s krav inför valet:

 • Ny inriktning med ökad jämlikhet, full sysselsättning och socialdemokratisk valseger.

Full sysselsättning

 • Investeringar i infrastruktur, bostäder och energi.
 • Satsningar på skola och utbildning.
 • En ny 90-dagarsgaranti – som innebär att alla unga ska erbjudas jobb, praktikplats eller utbildning inom 90 dagar.
 • Bättre arbetslöshetsförsäkring.

Ett bättre arbetsliv

 • Otrygga och begränsade anställningar ska motverkas.
 • Ordning och reda på arbetsmarknaden – kollektivavtal ska gälla.
 • Nollvision mot dödsolyckor och försämrad hälsa på jobbet.

En bra och utvecklad välfärd

 • Stärkt kvalitet i välfärden.
 • Stopp för vinstdriften i välfärden.
 • En rimligare och mänskligare sjukförsäkring.