Foto: Hasse Holmberg

 

Mammor är i snitt hemma 13 månader med sina barn under de första två åren. Pappor i 3,5 månader. Och det är faktisk ledighet vi talar, det vill säga såväl dagar när föräldrar tar ut föräldrapenning som obetalda dagar vilket är helt nya siffror.

Fyra av fem dagar under barnets första två år i livet år är det mamman som är hemma. Totalt är kvinnor i snitt hemma 13 månader under den perioden. I 3,5 av dem utan ersättning i form av föräldrapenning från Försäkringskassan. Det är alltså faktisk föräldraledighet vi ser, inte bara uttag av föräldrapenningen eftersom många lägger upp sin föräldraledighet mer flexibelt än full ersättning varje dag. Det visar ny forskning som presenteras i dag från den statliga delegationen för jämställdhet i arbetslivet.

Pappor är i sin tur hemma i snitt i 3,5 månader under barnets första två år. Och en och en halv månad av dem utan föräldrapenning. Tid hemma med barn utan ersättning stämmer ganska väl överens med den studie Försäkringskassan själv gjorde i slutet av förra året när det gäller pappor. Medan mammor enligt den studien var hemma längre utan ersättning, sex månader. Skillnaden beror på olika metoder. Medan Försäkringskassan gjorde en enkätundersökning bland cirka tvåtusen föräldrar har forskarna i den här studien gått på data som finns i olika register. Totalt har de undersökt föräldrar till över 42 000 barn födda 2009.

– Det är inget definitivt svar. Vi går alla som katten kring het gröt när det gäller den här frågan, det är svårt att veta exakt hur man ska göra. Men vi kommer närmre och närmre ett svar på hur länge folk faktiskt är frånvarande från sina jobb. Men det viktiga är att allt pekar på att det är en lång period som faktisk är obetald hemma, säger Ann-Zofie Duvander, lektor i sociologi vid Stockholms universitet som ligger bakom studien.

Hon säger att det faktisks uttaget får stora konsekvenser för kvinnors inkomster, karriärer och pensioner. Ett halvår med föräldrapenning motsvarar en negativ löneutveckling på cirka en halv procent. Oavsett om det är mamman eller pappan som är hemma. Så det handlar om hur mycket tid en förälder är hemma med barn.

– Det viktiga är att veta att vi ofta underskattar tiden kvinnor är föräldralediga om man bara ser på uttag av föräldrapenning. När vi jämför med andra länder tror man ofta att svenska kvinnor är hemma kortare tid än vad de faktiskt är.

 

Förälder, ledighet och ekonomi

  • En förälder har rätt att vara ledig fram tills barnet är 18 månader, oavsett om hen tar ut föräldrapenning eller inte.
  • Därefter måste föräldern ta ut föräldrapenning för att få vara hemma.
  • Föräldrapenningen betalas ut av Försäkringskassan och räcker i 16 månader.
  • Ersättningen kan dock tas ut i olika grader: hel, tre fjärdedels, halv, en fjärdedels eller en åttondels dag. Man behöver heller inte ta ut samtliga veckodagar. Därför kan många föräldrar vara flexibla med upplägget.
  • Den senaste förändringen i föräldraförsäkringen skedde i år. För barn födda från 2014 får föräldrar endast spara 20 procent av föräldrapenningen till efter att barnet har fyllt fyra år.
  • Ser man till uttag av föräldrapenning tog pappor totalt ut 24,8 procent förra året.