Foto: Bertil Enevåg Ericson

Foto: Bertil Enevåg Ericson

Kvinnor tar största delen även av den obetalda föräldraledigheten, förklarar Försäkringskassans Laura Hartman.

 

Kvinnor är i genomsnitt hemma sex månader utan föräldrapenning under barnets två första år. De står för cirka 80 procent av föräldraledigheten, och det påverkar inte bara deras arbete utan också fördelningen av hushållsarbetet.

Svenska föräldrar är hemma betydligt längre än den tidigare statistiken visat. Försäkringskassans statistik mäter bara antalet dagar som föräldrarna får föräldrapenning, men många väljer att bara ta ut ersättning på deltid, eller inte alls när de är lediga.

En enkätundersökning som Försäkringskassan genomfört visar att kvinnor i genomsnitt är hemma 15,3 månader under barnen första två år, men att de tar ut ersättning för 9,5 månader. Männen är lediga 3,8 månader och får ersättning för 2,2 månader.

laura_hartmanliten– Det är viktigt att se att det finns stora skillnader mellan föräldrapenning och ledighet. Är man intresserad av att studera konsekvenserna av föräldraledigheten både de ekonomiska och på arbetsmarknaden är det viktigt att fokusera på den faktiska ledigheten, säger Laura Hartman, analyschef på Försäkringskassan.

Kvinnor tar ut cirka 80 procent både av den betalda och den obetalda ledigheten, under barnens första två år. Det ojämna uttaget av föräldraledighet speglas tydligt i hur stor del av hushållsarbetet som föräldrarna utför, visar undersökningen där 2 450 föräldrar med barn mellan tre och åtta år intervjuats om hur de fördelade föräldraledigheten under barnets första två år och hur de nu delar på hushållsarbetet.

Ju större andel av ledigheten en förälder tar ut, desto större andel tar han eller hon också av det obetalda hushållsarbetet, och han eller hon står också för en mindre del av det betalda förvärvsarbetet.

Sju av tio mammor tar ut minst 80 procent av föräldraledigheten och i den gruppen utför de allra flesta mammorna också en majoritet av det obetalda hemarbetet några år senare när de är tillbaka på jobbet. I gruppen där kvinnor och män delat lika på ledigheten delar de också lika på hemarbetet.

– Får vi på något sätt en jämnare fördelning av föräldraledigheten har vi väldigt starka indikationer på att det påverkar även hur vi delar upp hushållsarbetet och den totala arbetsbördan, säger Laura Hartman.

Undersökningen visar också det är betydligt vanligare att män är föräldralediga på deltid än kvinnor. 20 procent av männens totala ledighet under barnens första två är deltidsledighet att jämföra med 8 procent för kvinnor. Det innebär att skillnaderna på hur länge män och kvinnor är helt borta från arbetsmarknaden när de får barn blir ännu större än vad som tidigare visats.

Försäkringskassan gjorde en liknande studie år 2003. Sedan dess har det blivit vanligare att föräldrar förlänger sin ledighet med obetalda dagar. Män tar också ut en större andel av ledigheten i dag, cirka 20 procent att jämföra med 10 procent då. En förklaring är att det införts en andra så kallad pappamånad, vilket innebär att två månader nu är öronmärkta för respektive förälder.

Föräldraförsäkring

• Föräldraförsäkringen omfattar totalt 480 dagar. Under 390 av dem får föräldern ersättning på sjukpenningnivå, resterande 90 ligger ersättningen på lägstanivå. Hur höga nivåerna är baseras på förälderns inkomst.
• 60 dagar är reserverade för vardera föräldern. Om en förälder väljer att inte ta ut dessa dagar fryser de inne.
• Ledigheten kan förlängas om man blandar de betalda dagarna med obetalda.
• Ungefär 13 procent delar dagarna jämställt. (TT)