Efter valet var LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson nöjd med fackets insats inför valet.

– Vi har nog gjort en av de bästa fackliga valrörelserna på senare år, sade han till Arbetet.

lisapellingSnart får vi se om han hade rätt. LO:s styrelse har i dag beslutat om en fristående utvärdering av den fackliga valrörelsen. Utvärderingen ska genomföras av Lisa Pelling från Arenagruppen och Lars-Anders Häggström, före detta ordförande för Handels.haggstrom

De har fått ett brett uppdrag att titta på i stort sett hela LO:s upplägg inför valet. De ska utvärdera om olika kampanjer varit effektiva. Det handlar till exempel om hela ringsatsningen med 225 000 telefonsamtal till väljare, LO:s storsatsning i sociala medier, kampanjfilmerna som togs fram och valturnéer.

Utvärderingen ska också visa om LO:s mål för valet uppfyllts, om LO fått genomslag för sin politiska agenda och hur samarbetet fungerat med Socialdemokraterna, samt analysera valresultatet när det gäller LO-förbundens medlemmar.

Totalt har utredarna fått tolv olika punkter att titta på av LO-styrelsen. Utvärderingen ska vara klar senast den 30 november i år.