Boverket räknar sedan tidigare med att 240 000 nya bostäder ska byggas under samma tid. Det byter att det nu handlar om 540 000 nya bostäder.

I valmanifestet finns reformer som kostar drygt 9 miljarder nästa år och den största satsningen är att införa tioårig grundskola en satsning på lågstadiet. Under de följande tre åren kostar reformerna något mer och varje år är det satsningen på skolan som kostar mest.

Mycket i Alliansens valmanifest är känt sedan tidigare. I manifestet lyfter Alliansen i första hand fram jobben. Målet är att 5 miljoner ska arbeta år 2020. Och det är samma arbetslinje som Alliansen drivit tidigare. När de borgerliga partierna la fram sin jobblinje under Almedalsveckan lyfte de fram 24 förslag. Bland dem finns en ny anställningsform matchningsanställning, som innebär att långtidsarbetslösa ska få hjälp med handledning och kompetensutveckling. Dessutom vill regeringspartierna sänka arbetsgivaravgiften för unga ytterligare, sänka sjuklönekostnaderna för arbetsgivare och behålla jobbskatteavdraget.

När det gäller skolsatsningen är målet att vara bland de tio bästa länderna inom tio år i Pisamätningarna. Idag ligger Sverige på plats 38.  Målet ska nås med mindre klasser, flera lärare, fler speciallärare och tioårig grundskola.

Alliansen vill bygga nya stambanor för höghastighetståg mellan landets tre största städer och undersöka möjligheterna att bygga ytterligare en fast förbindelse till Danmark.

Alliansen vill ta bort avdragen för pensionssparande och höja skatten på tobak och alkohol samt höja fordonsskatten. De borgerliga tänker sig att spara genom att minska kostnaderna för myndigheterna.

TT