Vänersborgs tingsrätt har beviljat Nevs rekonstruktion.

Tingsrätten fattade det nya beslutet trots att beslutet i går att avslå den första ansökan ännu inte vunnit laga kraft.

Två chefsrådmän och en tingsfiskal sammanträdde sedan den förnyade och reviderade ansökan kommit in i morse och de beslutade att det inte förelåg några hinder för en prövning av den nya inlagan.

Efter några timmar kom de fram till slutsatsen att det ”saknas skälig anledning att anta att syftet med företagsrekonstruktionen inte kan uppnås” och därför bifölls Nevs ansökan.

Till rekonstruktör utsågs, enligt Nevs förslag, advokat Lars Eric Gustafsson.

Borgenärssammanträdet äger rum i Vänersborg den 8 oktober.

– Det är fruktansvärt skönt, säger Stefan Larsson, klubbordförande för IF Metall på Nevs, efter att han nåtts av nyheten att företaget av tingsrätten beviljats rekonstruktion.

– Nu säkrar vi ju lönerna för våra medlemmar och företaget får mer tid att jobba på sin arbetsplan, säger han.

– Nu har vi fått den tid vi behöver för att kunna slutföra förhandlingarna med våra tilltänkta partners och det är vi nöjda över, säger Mikael Östlund, kommunikationschef på Nevs.

Nevs har tidigare uppgett att man förhandlar med två stora globala fordonstillverkare både i fråga om delägarskap och om tekniskt samarbete som kan hjälpa företagets ekonomi, men att förhandlingarna dragit ut på tiden.

Möjligheterna för Nevs att fortsätta använda produktnamnet Saab blir också en fråga som kommer att tas upp under rekonstruktionen.

Försvarskoncernen Saab, som äger varumärket, sa i går till Dagens Industri att man drog tillbaka rättigheterna att använda namnet i samband med att Nevs ansökte om rekonstruktion. Enligt Saab ger avtalet dem rätt till det.

– När vi lagt fram en rekonstruktionsplan med ny huvudägare är vår ambition att omförhandla avtalet, säger Nevs rekonstruktör advokat Lars Eric Gustafsson.

Han är dock förtegen kring hur dagens avtal mellan Saab och bolaget ser ut vad gäller användandet av produktmärket.

En plan för Nevs kan komma att läggas fram redan till borgenärssammanträdet 8 oktober, enligt Gustafsson.

 

Läs också:

Nevs begär rekonstruktion igen

IF Metall-avdelning beklagar oväntat nej

Nevs ansöker om rekonstruktion

Facket: Bra att få del av lönegarantin

Nevsanställda får vänta på sin lön

Konkursansökan mot Nevs dras tillbaka

Konkurshot mot Nevs oroar inte facket