Det finns gott om risker i arbetsmiljön, även för dem som jobbar på kontor, och riskerna tas inte alltid på allvar. Det vill Arbetsmiljöverket nu ändra på.

De flesta känner till att det kan vara farligt att arbeta med maskiner och truckar inom industrin, eller att riskerna för både fall och verktygsskador är en del av jobbet för byggnadsarbetare. På kontor är riskerna av ett annat slag, och kunskapen om dem är lägre, visar en undersökning Arbetsmiljöverket låtit genomföra.

Små företag är sämre än större på systematiskt arbetsmiljöarbete och allra sämst är småföretag i den privata tjänstesektorn. I botten av den sektorn finns företag som arbetar med information och kommunikation. Det handlar till exempel om företag som jobbar med nyhetstjänster, webb och dataprogrammering.

Därför inleder Arbetsmiljöverket en kampanj för att öka kunskapen i dessa branscher.

– Det kanske inte verkar särskilt riskfyllt att arbeta på kontor. Men det finns arbetsmiljöproblem i sådana miljöer också, även om de inte är lika synliga som inom till exempel industrin. Därför talar vi om dolda faror på arbetsplatsen, säger Ulf Strandberg på Arbetsmiljöverket i en kommentar till kampanjen.

Arbetsmiljöverket pekar ut sex dolda faror i en film som är en del av kampanjen och har också räknat ut vad de här farorna kostar företagen. Dålig ergonomi eller för hög arbetsbelastning kan leda till sjukskrivningar vilket lågt räknat kostar 2 740 kronor per dag, enligt kampanjen. Om arbetsbelastningen är så hög att en anställd blir utbränd, landar kostnaden på 392 000 kronor i exemplet som presenteras. Dålig ventilation är ett vanligt problem, som sällan leder till direkta sjukskrivningar, men sänker arbetsprestationen med 15 procent, enligt myndigheten.

I kampanjen kommer ett nyhetsbrev att skickas ut till företag med upp till 40 anställda som arbetar med information och kommunikation. En ny vägledning om hur alla företag, oavsett storlek, kan arbeta med systematiskt arbetsmiljöarbete har också tagits fram, liksom ett startpaket för arbetsmiljöarbetet med checklistor och exempel att inspireras av.

– Med den här kampanjen vill vi att arbetsgivarna ska bli bättre på att identifiera de dolda farorna som just arbetsmiljörisker, och börja arbeta förebyggande med dem, säger Ulf Strandberg.

Sex dolda arbetsmiljöfaror

1. Bristande ergonomi

2. Fysisk arbetsmiljö, så som belysning, luftkvalitet och ljudnivå

3. Övertid

4. För hög arbetsbelastning – utbrändhet

5. Konflikter och mobbing

6. Dåligt ledarskap

Källa: Arbetsmiljöverket