Socialdemokraterna lovar en miljard kronor årligen för att göra gymnasiet obligatoriskt från 2018.

De elever som klarar studierna utlovas studielån till körkort.

stefanlofvenDet var nyheterna när S-ledaren Stefan Löfven höll sitt sommartal i Stockholm. Han har tidigare föreslagit att skolplikten förlängs tills man fyller 18 år. Nu preciserar Löfven hur mycket partiet ska satsa för att genomföra reformen. Miljarden ska täcka de extra studieplatser som kommer att krävas.

Nästan alla elever fortsätter från nian till gymnasiet, men många slutför inte sina studier. Löfven betonar att utan gymnasieexamen är chanserna att få jobb små. Därför anser han att utökad skolplikt är nödvändigt, även om det finns många skoltrötta elever.

– Det håller inte att säga att man inte vill när man ser hur arbetsmarknadssituationen ser ut i dag, säger Löfven.

Han bedömer att de tidigare presenterade S-förslagen om fler speciallärare, fler specialpedagoger och stärkt studievägledning ska hjälpa eleverna att klara gymnasiestudierna.

Löfven tror också att folkhögskola skulle passa vissa elever bättre än gymnasieskolan och vill därför att elever som går ut nian ska kunna söka dit. I dag måste de vänta tills de blir 18 år.

Bland annat som en morot för att plugga vill S att de som tar gymnasieexamen ska få studielån på upp till 25 000 kronor för att ta körkort. Studielån är betydligt billigare än sms-lån, påpekar Löfven. Andelen unga som har körkort har sjunkit sedan 1980-talet, trots att chansen att få jobb ökar om man kan köra bil.

– Körkort ska inte vara en klassfråga, säger Löfven.

Utbildningsminister Jan Björklund (FP) har inget emot att satsa en miljard mer på skolan. Han varnar dock för att tvinga alla unga att gå gymnasiet, särskilt när S även vill att alla ska läsa in högskolebehörighet oavsett linje.

– Det kommer att leda till ökad utslagning för många ungdomar, säger Björklund.

Han vill hellre satsa mer på lärlings- och yrkesutbildningar.

Björklund tror inte heller på studielån för att ta körkort.

– Staten ska inte ta på sig den kostnaden för att privatpersoner ska ta körkort. Studiemedlet bör användas till studier, säger han.