Paris (TT-Reuters)

Klyftorna mellan rika och fattiga kommer att fortsätta växa i takt med att de mest kvalificerade gynnas av teknikutvecklingen, visar den ekonomiska samarbetsorganisationen OECD i en ny studie.

De senaste 20 åren har skillnaden mellan hög- och låginkomsttagare vuxit i de 34 OECD-länderna. Inkomsterna för dem med högst lön ökade i genomsnitt 0,6 procent mer varje år, än för dem med lägst lön, konstaterar rapporten.

Med den takten kommer OECD-länderna 2060 att ha ett lönegap i paritet med USA — ett av världens mest ojämlika länder.

Enligt rikelandsklubbens rapport beror den ökande ekonomiska ojämlikheten främst på glappet mellan dem med hög respektive medelhög inkomst, då ny teknik tar över den senare gruppens jobb.

OECD rekommenderar länderna att införa progressiva skattesystem och satsa mer på utbildning.