Thomas Piketty illustrerar de växande klyftorna. Foto: Janerik Henriksson

Den franske stjärnekonomen Thomas Piketty förespråkar att Sverige återinför arvs- och förmögenhetsskatt. Sådana skatter behöver inte vara höga — det handlar framför allt om att hålla koll på rikedomarna.

– Noll procent på arv är verkligen en låg skattesats. Det är svårt att förstå varför socialdemokratiska Sverige har gått ner till noll procent, säger Piketty inför ett omtalat besök hos LO och S på politikerveckan i Almedalen.

I Almedalen, i en välbesatt kongresshall med tusen platser, gjorde Piketty en snabbgenomgång av teserna i sin bästsäljande bok Kapitalet i det 21:a århundradet, en tegelsten på 600 sidor som trots det har givit eko i västvärlden.

I boken skriver han om de historiska klyftorna i inkomst och förmögenheter i västvärlden. En av poängerna är att när avkastningen på kapital är högre än den ekonomiska tillväxten blir fördelningen av förmögenhet koncentrerad till de allra rikaste i samhället. Generellt växer förmögenheter över tid snabbare än ekonomin i stort när tillväxten ligger på en låg nivå, så länge inget görs för att hindra utvecklingen.

För att förhindra att de allra rikaste i Sverige drar ifrån förmögenhetsmässigt behöver Sverige enligt Piketty återinföra någon typ av arvsskatt, som avskaffades av den S-ledda regeringen 2004, samt förmögenhetsskatt, som avskaffades av Alliansregeringen 2007. Varken Socialdemokraterna eller Moderaterna vill återinföra några av skatterna, men S vill däremot se höjda marginalskatter på riktigt höga inkomster, och kan tänka sig en global förmögenhetsskatt.

Finansminister Anders Borg (M) har avvisat tanken med att det vore omöjligt för Sverige att ensamt gå fram med en arvs- eller förmögenhetsskatt, och någon global skatt lär det aldrig bli enligt Borg.

– För mig låter det som en simpel ursäkt för att slippa göra något alls, säger Piketty på en pressträff i Visby och tillägger att länder som Storbritannien, Frankrike och Tyskland har en arvsskatt på 40—60 procent.

– Det måste finnas något mellan noll och 40 procent som är genomförbart.

En följd av att förmögenhets- och arvsskatten avskaffades är att vi i dag vet ännu mindre än tidigare om skillnaderna i förmögenhet minskar eller ökar i Sverige, konstaterar Daniel Waldenström, professor vid Uppsala universitet, vars forskning om inkomst- och förmögenhetsklyftor Piketty använder i sin bok.

– Vi vet för lite hur skadlig eller bra den svenska arvs- och förmögenhetsskatten var. Varför utesluter politikerna att återinföra dem när vi inte ens vet vilka effekter skatterna hade? säger Waldenström.

Amanda Billner

Lars Larsson

 

Läs även enkäten om Piketty med svenska ekonomer och politiker