Patrick-bjorck-stor

Bara 1,3 procent av dem som arbetar heltid kan räkna med att få 80 procent av sin inkomst i ersättning vid arbetslöshet. Ändå blir frågan knappast het i valrörelsen. ”A-kassan kan vi bara förlora val på, inte vinna dem”, säger Patrik Björck (S).

Sedan 2007 har arbetslöshetsförsäkringen försvagats steg för steg. Resultatet är välkänt:

• Majoriteten av de arbetslösa har i dag ingen nytta av försäkringen, eftersom det är så svårt att kvalificera sig för ersättning.

• För dem som alls får ersättning är den mager. Bara lite drygt en procent får ut 80 procent av sin heltidslön vid arbetslöshet.

Enligt LO är därmed ett systemskifte från generell, inkomstbaserad välfärd till ett lågt grundskydd nu genomfört.

Isobel Hadley-Kamptz

Det anmärkningsvärda är att systemskiftet har skett utan större debatt, anser Isobel Hadley-Kamptz, författare och opinionsbildare som diskuterade arbetslöshetsförsäkringen vid ett seminarium som LO arrangerade i Visby på måndagskvällen.

– Jämför med 1990-talets intensiva debatt om socialförsäkringarna. Och med protesterna 2007.

Socialdemokraterna kommer förvisso att förstärka a-kassan om de vinner valet, varvid en höjning av taket för ersättningen har högst prioritet. Med 910 kronor i högsta dagpenning de första hundra dagarna (mot dagens 680 kronor) stiger den högsta inkomst som ger 80 procents ersättning vid arbetslöshet från 18 700 kronor till omkring 25 000.

De kan räkna med stöd från Vänsterpartiet och Miljöpartiet (som dock bara vill höja taket med 100 kronor i ett första steg).

Vid LO-seminariet redovisade även Moderaterna och Folkpartiet sin syn på arbetslöshetsförsäkringen. Inte minst Christer Nylander, talesman för Folkpartiet i arbetsmarknadsfrågor, betonade att ersättningsnivån behöver höjas och gärna indexeras.

Därmed är Moderaterna ensamma motståndare i riksdagen mot en höjning av taket. Det ser ut som ett bra läge för oppositionen.

Karin Pettersson

Ändå kommer a-kassefrågan knappast att användas för att mobilisera väljarna i september, tror Karin Pettersson, politisk chefredaktör för Aftonbladet.

– Reinfeldt har lyckats slå in en kil mellan dem som har arbete och dem som står utanför. Breda medelklassgrupper känner inte att a-kassan är ett problem för dem. Därför blir det svårt att skapa tryck i frågan.

Patrik Björck försäkrar att Socialdemokraterna ”brinner för arbetslöshetsförsäkringen”.

En bra arbetslöshetsförsäkring är viktig för att upprätthålla den svenska kollektivavtalsmodellen. En stark a-kassa har också att Sverige genom åren har kunnat bejaka strukturomvandling.

Men det betyder inte att a-kassan får någon större plats i den socialdemokratiska valkampanjen.

– A-kassan är en fråga man kan förlora val på, inte vinna dem, säger Patrik Björck.

– Vi får inte fler röster för att vi gör det alla förväntar oss att vi ska göra. Om vi däremot skulle antyda att vi inte förstärker a-kassan, ja då skulle vi tappa röster.