Blir det fler månader vikta för pappor? Svaret från S är oklart. Foto: Hasse Holmberg

Medan Folkpartiet vill införa en tredje pappamånad nästa mandatperiod diskuterar Socialdemokraterna ekonomiska styrmedel för ett jämställt uttag av föräldrapenning. Också vab-dagarna behöver reformeras, anser Mikael Damberg (S).

Med nuvarande utveckling kommer svenska mammor och pappor att vara hemma lika mycket med sina barn om 80 år – tidigast.

Stärkta av den feministiska våg som syns bland annat i FI:s framgångar driver TCO nu en kampanj, Tala ur skägget, för att få riksdagspartierna att redovisa inför valet hur de vill göra föräldraförsäkringen jämställd.

– Föräldraförsäkringen är nyckeln till ett jämställt arbetsliv, säger Eva Nordmark, ordförande för TCO, som i dag, måndag, publicerar en ny rapport med tio argument för en jämställd föräldraförsäkring.

Första argumentet är att arbetsgivarna i dag utgår från att en kvinnlig anställd kommer att vara hemma med barn betydligt mer än en manlig – ett antagande som ju är korrekt om man ser till statistiken. Därmed är den kvinnliga anställda inte lika mycket värd att satsa på i fråga om ansvar, kompetensutveckling och lön – en avgörande förklaring till att kvinnor har lägre inkomster än män. Först när lika många dagar med föräldrapenning är vikta åt vardera föräldern kommer denna så kallade statistiska diskriminering att försvinna.

Den här problembeskrivningen är väl etablerad – den fördes fram redan av den utredning om föräldraförsäkringen som Karl-Petter Thorwaldsson ledde 2005.

– De politiska partierna ser problemet. Att så lite händer beror på att de är rädda att stöta sig med väljarna, säger Ulrika Hagström, jämställdhetsutredare vid TCO.

Under TCO:s seminarium om föräldraförsäkringen i Visby i dag, måndag, bekräftade jämställdhetsminister Maria Arnholm (FP) utan omsvep:

– Motståndet finns hos väljarna. Därför är jag glad att TCO hjälper oss att påverka allmänheten.

Inför riksdagsvalet driver TCO kravet om en tredje pappamånad – och det har Folkpartiet tagit ställning för. Men Folkpartiet har inte bara allmänhetens skepsis mot sig, påpekar riksdagsledamoten Mikael Damberg (S). Utan också KD, som inte bara motsätter sig en tredje pappamånad, utan vill ta bort de två som redan finns.

Socialdemokraterna har å sin sida inte gjort ett lika konkret ställningstagande för ytterligare kvotering av föräldraledigheten. Partiet lovar bara att ”ta avgörande steg” mot en tredelad föräldraförsäkring under nästa mandatperiod, med det långsiktiga målet att mammor och pappor ska dela lika.

– Frågan har en tydlig klassaspekt, säger Mikael Damberg. Lågavlönade kvinnor tvekar att dela mer lika, dels av ekonomiska skäl, dels därför att LO-kvinnors arbetsvillkor  är så hårda att de vill vara hemma.

I sitt tal på söndagskvällen gjorde S-ledaren Stefan Löfven inga utfästelser om vare sig en tredje pappamånad eller andra reformer av föräldraförsäkringen. Men en socialdemokratiskt ledd regering kommer att reformera försäkringen, fastslår Mikael Damberg.

– Något måste hända nästa mandatperiod. Vid sidan av de ekonomiska argumenten – kvinnor får inte bara lägre löner, utan också lägre pension – finns det en modernitetsvåg att rida på. Unga män vill ha kontakt med sina barn, inte vara främmande för dem.

Exakt hur de ”avgörande stegen” ska se ut kan Mikael Damberg inte säga.

– En tredje pappamånad kan vara en väg, vi avvisar den inte. Men vi ser också på ekonomiska styrmedel. Jag anser att också vab-dagarna måste in i diskussionen, även där är uttaget väldigt ojämnt.

Såväl Mikael Damberg som Maria Arnholm anser att fack och arbetsgivare har en viktig roll att spela.

– Flera förbund har tecknat avtal om föräldrapenningtillägg där ett jämställt uttag stimuleras, säger Mikael Damberg. Det är bra, det gäller att bryta den gamla normen om mamman som huvudansvarig för barnen. Jag tror att normen är bruten i många tjänstemannayrken, men inte på LO-området.