Skillnaden i semestervanor mellan arbetare och tjänstemän har inte ändrats på 30 år. Klasskillnaderna är lika stora i dag som för 30 år sedan.

Det visar den senaste LO-rapporten om arbetares och tjänstemäns semester- och fritidsvanor 2013. LO har redovisat en ny rapport varje år sedan 1984.

Arbetarnas semestervanor har inte återhämtat sig sedan finanskrisen under 2008 och 2009. Då ökade andelen arbetare som varken reste eller hade fritidshus eller husvagn. Däremot påverkades tjänstemännens semestervanor bara marginellt.

Siffrorna visar genomgående att semestervanorna är en fråga om klass och kön. Arbetare utan yrkesutbildning hamnar i botten och högre tjänstemän i topp. Arbetarkvinnorna kommer allra längst ner. I medeltal tjänar kvinnor 4 800 kronor mindre än män varje månad. Dessutom jobbar kvinnor mer deltid än män. Därmed blir skillnaden ännu större.

Bland arbetarna hade 32 procent av männen och 27 procent av kvinnorna inte åkt på semesterresa. De hade inte heller tillgång till fritidshus eller husvagn. Bland tjänstemännen är siffrorna 14 procent av männen och 14 procent av kvinnorna.

Klasskillnaderna slår igenom på all fritid. 40 procent av arbetarna har inte läst någon bok under det senaste året, 22 procent använder inte dator och 17 procent har inte motionerat. Andelen av genomgående ungefär dubbelt så hög bland arbetare som bland tjänstemän.

Inte ens friluftslivet är jämlikt. 34 procent av arbetarna har inte varit ute i skog och mark under det senaste året – jämfört med 21 procent av tjänstemännen.

I dag, onsdag, kom även SCB med en rapport om hur många som åkte på semester 2013. Andelen som gjort en resa på minst en vecka ökade från 58 till 61 procent av befolkningen. Ökningen är störst bland medelålders kvinnor.

Men männen reser mest. Ensamstående kvinnor med barn reser minst.