Taket på a-kassan har legat oförändrat under 13 år. Samtidigt har värdet på a-kassan minskat med flera tusen kronor i månaden, visar en ny rapport från fackförbundet TCO som SVT tagit del av. Värst drabbas ensamstående med barn som förlorat motsvarande 5 300 kronor i månaden sedan 2001.

Enligt TCO:s Rapport klarar många arbetslösa inte av att betala de nödvändiga utgifterna utan hjälp från anhöriga.

– Den låga ersättningen är inte bara problematisk för den enskilde, utan för hela samhällsekonomin, säger TCO:s ordförande Eva Nordmark till SVT.

Enligt författarna till rapporten har värdet av a-kasseersättningen minskat med 17 procent jämfört med 2001. Samtidigt har reallönerna ökat med cirka 25 procent under samma period. Jobbskatteavdraget, som sedan 2006 inneburit skattelättnader på omkring 8 procent för yrkesarbetande, är enligt TCO ytterligare en faktor som bidragit till ökade klyftor i samhället.

En ung tjänsteman som är singel får som arbetslös i dag motsvarande 3 700 kronor mindre i plånboken varje månad jämfört med 2001. Det innebär att den arbetslöse, enligt Konsumentverkets normer, inte har nog med pengar för att täcka nödvändiga kostnader.

Ensamstående med barn drabbas ännu värre och har, enligt författarna till rapporten, förlorat 5 300 kronor sedan 2001. Även familjer med två yrkesarbetande tjänstemän riskerar att få sin ekonomi raserad om båda mister jobbet. Om bara den ene blir arbetslös ligger ersättningen däremot kvar på samma nivå.

TCO kräver nu att a-kassetaket höjs från 18 700 till 27 500 kronor. Det skulle innebära en högsta ersättning på 22 000 kronor i månaden.

Akademikerförbundet SSR konstaterade i våras att a-kassan i vissa fall är lägre än försörjningsstödet och kräver, även de, en höjning.

Arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson (M) har tydligt sagt ifrån att någon höjning inte är aktuell, medan S lovar en höjning, men tiger om hur stor den blir.