Även tjänstemännen agerar mot otrygga anställningar. Fackförbundet ST kräver att regeringen ska minska statens möjligheter till tidsbegränsade anställningar, och TCO vill att regeringen ska tillsätta en utredning som sätter stopp för missbruket.

ST:s ordförande Britta Lejon vill att arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson ska avskaffa anställningsförordningens regler om tidsbegränsade anställningar. TCO:s chefsjurist Samuel Engblom skriver på Dagens Nyheters debattsida om att Sverige inte lever upp till att ha ett effektivt skydd mot missbruk av upprepade visstidsanställningar. Och han pekar på att EU-kommissionen kräver att regeringen före 22 juni, tisdag i nästa vecka, ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att få stopp på missbruket av tidsbegränsade anställningar.

Britta Lejon lyfter fram att nästan en fjärdedel av de statligt anställda tillfälliga anställningar. I ett pressmeddelande säger hon:

– Jag föreslår att regeringen agerar i visstidsfrågan och en bra början är att avskaffa en del av anställningsförordningen. Det regelverket har inom vårt område spelat ut sin roll och gör nu att anställda i sten kan bollas mellan olika slags visstidsanställningar. Det borde regeringen sätta stopp för.

ST-ordföranden skickar ett brev till arbetsmarknadsministern med krav på att anställningsförordningens regler om tidsbegränsade anställningar ska tas bort.

I sin debattinlägg argumenterar Samuel Engblom med utgångspunkt från att EU-kommissionen anser att Sverige bryter mot EU-direktivet om visstidsarbete och att Sverige öppnar för missbruk av visstidsanställningar.

Samuel Engblom skriver att det är enkelt att ändra LAS, lagen om anställningsskydd, så att missbruk hindras. Enligt honom räcker det med att i lagen skriva in att det ska finnas en sammanlagd tidsgräns för alla tidsbegränsade anställningar på tre år under en femårsperiod. Han skriver att då har arbetsgivarna fortfarande möjlighet att ta in vikarier, projektmedarbetare, säsongsanställda och extrapersonal

Den utredning som TCO vill att regeringen tillsätter ska enligt tjänstemannafacket ta särskild hänsyn till de timanställda och till de särskilda regler som finns hos statliga arbetsgivare. Och TCO vill att fack och arbetsgivare ska vara med i utredningsarbetet.

Las

Lagen om anställningsskydd (las) anger i sin § 5 fyra grunder för tidsbegränsade anställningar. Det är:

• allmänn visstidsanställning

• vikariat

• säsongsarbete

• för dem som fyllt 67 år

Och om en arbetstagare varit anställt mer än två år i en allmän visstidsanställning eller som vikarie i mer än två år under en femårsperiod ska anställningen övergå i en tillsvidareanställning.

Anställningsförordningen på det statliga områden anger i § 9 ytterligare fyra skäl till tidsbegränsad anställning. Det är:

• för enstaka, kortvarig period

• för en föreskriven utbildning

• för verksledande jobb

• om myndigheten ska upphöra eller organiseras om