29 procent av dem som får ersättning från a-kassan måste låna pengar från sin familj. Det visar nya siffror från A-kassornas samorganisation, som Kommunalarbetaren redovisar. Drygt 5 000 arbetslösa har intervjuats på telefon.

Kommunalarbetaren har jämfört villkoren för arbetslösa kommunalare och arbetslösa tjänstemän i Unionen. Båda grupperna har förlorat på förändringarna i a-kassan, men kommunalarna är förlorare alla kategorier. Färre får pengar från a-kassan och de som verkligen får ersättning, får mindre pengar.

Nästan varannan arbetslös kommunalare får ingen ersättning alls från a-kassan. Andelen har ökat från 23 till 43 procent mellan 2006 och 2013.

I Unionen är det var fjärde arbetslös som inte får något alls från a-kassan. Andelen har ökat från 5 till 25 procent mellan 2006 och 2013.

En arbetslös kommunalare med a-kassa får i genomsnitt ut 12 716 kronor. En tjänsteman i Unionen får 14 124 kronor.

Dessutom ger inkomstförsäkringen mer till fler i Unionen. I genomsnitt får förbundets arbetslösa ut 5 170 kronor i månaden i 150 dagar från inkomstförsäkringen. Kommunals inkomstförsäkring ger 2 800 kronor i 100 dagar, men bara en av tio får ersättning från inkomstförsäkringen.

Tillfälliga jobb och deltid är vanligt i Kommunal. Otryggt anställda går ofta mellan jobb och arbetslöshet. Med de nya reglerna är det svårt för dem att arbeta ihop den tid som krävs för att uppfylla arbetsvillkoret. Deltidsarbetslösa får bara a-kassa i 75 dagar, om de inte säger upp sig och blir arbetslösa på heltid.