Mellan 160 och 180 tjänster försvinner när tidningarna Sydsvenskan och Helsingborgs Dagblad går samman.

I dagsläget finns totalt knappt 600 tjänster på de båda tidningarna och tryckerierna — varav nära en tredjedel försvinner, skriver sydsvenskan.se.

– Efter sammanslagningen räknar vi med att vara drygt 400. Det innebär alltså en neddragning på mellan 160 och 180 tjänster. I det här läget är det svårt att göra en mer exakt beräkning. Vi vill också engagera personalen i arbetet med den nya organisationen, säger Sydsvenskans vd Lars Dahmén till tidningen.

Tidningsredaktionerna på tidningarna består i dag av sammanlagt ungefär 230 tjänster. Av dem kommer runt 150 tjänster finnas kvar.

Sydsvenskan har köpt Helsingborgs Dagblad, men innan affären är klar måste Konkurrensverket ge klartecken.