Vem ska få a-kassa? Ska man höja golvet, eller taket? Och hur länge ska man kunna få sjukpenning? Arbetet har frågat riksdagspartierna hur de vill göra med försäkringarna för arbetslöshet och sjukdom.

V-symbol

Vänsterpartiet: 

A-KASSAN

Höjt golv till 410 kr/dag i 300 dagar. Summan indexeras, det vill säga ökar i takt med lönerna.

Höjt tak till 960 kr/dag i 300 dagar. Summan indexeras.

På sikt 80 procent av lönen till 80 procent av löntagarna.

Vilka får a-kassa? Alla som kan jobba minst 17 timmar i veckan ska efter tre månaders inskrivning på Arbetsförmedlingen få a-kassa, minst 410 kr/dag.

Obligatorisk a-kassa: Nej.

SJUKFÖRSÄKRINGEN

Höjt tak till 399 000 kr/år. Ingen sänkning efter 365 dagar.

På sikt 80 procent av lönen till 80 procent av löntagarna.

Gränsen vid 550 dagar ska bort.

S-symbol

Socialdemokraterna

A-KASSAN

Höjt tak till 910 kr/dag de första 100 dagarna.

Vilka får a-kassa? Hela a-kassan ska utredas för att ”komma till rätta med de problem som regeringens försämringar av
a-kassan skapat”.

Obligatorisk a-kassa: Nej.

SJUKFÖRSÄKRINGEN

Höjt tak till 355 000 kr/år, 444 000 kronor på sikt.

80 procent i ersättning.

Gränsen vid 550 dagar ska bort.

MP-symbol

Miljöpartiet

A-KASSAN

Höjt tak till 780 kr/dag de första 100 dagarna, på sikt 880 kr/dag. På lång sikt höjning till samma nivå som sjukpengen.

Vilka får a-kassa? Ny försäkring ska bygga på ”inkomstbortfall snarare än arbetad tid”. Nytt sökandevillkor för att fler ska omfattas.

Obligatorisk a-kassa: Fackliga a-kassorna kvar, men allmän arbetslös-hetsförsäkring införs i likhet med den allmänna sjukförsäkringen. Det blir en allmän försäkring på grundnivå.

SJUKFÖRSÄKRINGEN

Golv på 320 kr/dag införs. Bättre villkor för företagare. Senaste lönen kan utgöra grund för sjukpeng.

Gränsen vid 550 dagar ska bort.

M-symbol

Moderaterna

A-KASSAN

Samma ersättning som i dag.

Vilka får a-kassa? Samma regler tills vidare. Avvaktar den parlamentariska socialförsäkrings-utredningen.

Obligatorisk a-kassa: Avvaktar socialförsäkringsutredningen.

SJUKFÖRSÄKRINGEN

Samma ersättning som i dag.

Gränsen vid 550 dagar kvar.

Aktiva insatser ska leda till ”ökad återgång i arbete och förebygga sjukskrivning”. Rehabiliteringsgarantin ska utvärderas.

FP-symbol

Folkpartiet

A-KASSAN

Taket höjs till 1 000 kr/dag de första 100 dagarna och indexeras. Högsta a-kassa 80 procent av 27 750 kronor per månad, samma som dagens sjukpenning.

Vilka får a-kassa: Arbetsvillkoret ersätts av ett inkomstvillkor.

Obligatorisk a-kassa: Ja.

SJUKFÖRSÄKRINGEN

Höj taket till 37 000 kr/månad, samma som föräldrapenning-en. Högsta sjukpengen blir då knappt 1 350 kr/dag.

Gränsen vid 550 dagar kvar.

Avvaktar socialförsäkringsutredningen.

C-symbol

Centerpartiet

A-KASSAN

Höjt tak under de första 100 dagarna. Dansk flexicurity är förebild. Högre ersättning och lättare att säga upp anställda.

Obligatorisk a-kassa: Ja, men avvaktar socialförsäkringsutredningen.

SJUKFÖRSÄKRINGEN

Inget höjt tak, däremot vill centern införa ett golv för lägsta belopp, oklart vilket.

Gränsen vid 550 dagar kvar.

KD-symbol

Kristdemokraterna

A-KASSAN

Taket höjs och indexeras. A-kassan ska finansieras med enhetliga egenavgifter och arbetsgivaravgifter.

Obligatorisk a-kassa: Ja. Allmän arbetslöshetsförsäkring införs.

SJUKFÖRSÄKRINGEN

Samma ersättning som i dag.

Gränsen vid 550 dagar kvar.

Insatserna för rehabilitering ska fortsätta att stärkas.

SD-symbol

Sverigedemokraterna

A-KASSAN

Höj taket från 680 till 900 kr/dag.

Obligatorisk a-kassa: Ja, det är vår ambition.

SJUKFÖRSÄKRINGEN

Högsta ersättning höjs till 643 kr/dag.

Ingen stupstock efter 550 dagar, men ersättningen ska prövas med jämna mellanrum.

 

Eme-Anni• Läs även: Emelies blogg om sin sjukskrivna mamma Annica Holmqvist blev Reinfeldts värsta mardröm