Carl-Henric Grenholm argumenterar för rättvis lön i en av 32 rapporter som LO har beställt. Tillsammans blir de underlag för en ny lönemodell, som ersätter Rehn-Meidnermodellen och som syftar till utjämnade löner, låg inflation och låg arbetslöshet.

Claes-Mikael Jonsson– LO står inte bakom innehållet i rapporterna utan det gör författarna, säger Claes-Mikael Jonsson, jurist på LO och tillsammans med LO-ekonomen Åsa-Pia Järliden Bergström ansvarig för att utarbeta den nya lönemodellen som redan har fått en titel: Full sysselsättning och solidarisk löne­politik.

– Vi är nu inne i en experimentfas där vi inte vet i vilket provrör de nya idéerna bubblar, fortsätter han. Vissa saker kommer att bli kontroversiella. Förhoppningen är dock att alla LO-förbund någon gång ska känna sig hemma – och någon gång bli provocerade.

I en av rapporterna skriver Anna Hedborg, tidigare sjukförsäkringsminister (S) och chef för Riksförsäkringsverket, om samspelet mellan löne-, välfärds- och skatte­politik.

Tidigare vice riksbankschefen Lars E O Svensson skriver om penningpolitik och resonerar om ett hög­re inflationsmål.

Forskaren Karin Edmark ska skriva om effekterna av marknadsmekanismer i skolan och hur de påverkar möjligheterna att nå en jämlik skola.

Forskarstuderande Axel Cronert ska skriva om Arbetsförmedlingen och vad den kan göra för att få arbetsmarknaden att fungera bättre. Dessutom ska han ta upp att Arbetsförmedlingen har lågt förtroende både hos arbetsgivare och arbetslösa.

asapiajarlidenbergstrom– Med rapporternas hjälp ska vi sedan dra egna slutsatser. Jag jobbar med den ekonomiska politiken och vilka krav vi kan ställa på politikerna för att skapa full sysselsättning – och hur facket kan bidra till full sysselsättning, säger Åsa-Pia Järliden Bergström.

De första rapporterna kommer att publiceras de närmaste veckorna. I slutet av året ska de 32 vara en komplett skriftserie från LO.

– Än har vi inte bestämt hur den nya lönemodellen därefter ska arbetas fram. Men det kommer att ske i samarbete med LO-styrelsen och med företrädare för LO-förbunden, säger Claes-Mikael Jonsson.

Tanken är att resultatet ska bli en rapport som LO:s kongress 2016 ska ta ställning till.

 

Läs också:

LO vill ha en teologisk syn på lönerna